Letbaner.DK
 
Bytrafikkonference i Ørestad
Nyhed 00291  

KLP-huset i Ørestad. Foto: Helge Bay
Københavns metro ved klp-huset
 

Bytrafikkonference i Ørestad

 
09.05.08
TØF-arrangementet "Metro og letbaner i støbeskeen" d. 21.04.08 blev et tilløbsstykke, hvor mange måtte afvises på den sidste tilmeldingsdag.

Auditoriet i klp-huset på Arne Jacobsens Allé var fyldt til bristepunktet af transportbranchen og andre interesserede fra både Danmark og Sverige.

Huset og den tilhørende udstilling udgjorde en flot ramme for konferencen, hvor der blev lyttet intenst.

Letbaner fyldte godt i programmet

Letbaner fik god plads i såvel programmet som på udstillingen. Emne var nyt for mange af deltagerne og samlede derfor opmærksomhed.

Letbaneideer fra Danmarks tre største byer blev præsenteret af repræsentanter fra de aktive kommuner, nemlig København, Århus, Odense og Albertslund for Vestegnen med Ring 3 i Københavns omegn. De fleste kommuner var ikke i tvivl om deres letbanevalg mens København Kommune havde præference for metroløsninger.

Letbaneløsninger i udlandet blev præsenteret af to 2 udlandske specialister fra hhv. Sverige og Tyskland. Eksempler blev draget frem fra et udvalg af Europas nu 190 sporvejsbyer.

Status fra metroen i København

Metroselskabet startede med en status for den nuværende metro samt den påbegyndte projektering af den vedtagne metrocityring i København.
Desuden skitseredes selskabets ideer til fremtidige udvidelser efter cityringen.

Metroens brugere er ifølge spørgeundersøgelser meget tilfredse, men de ældre medborgere vælger dog stadig metroen fra. Gode forslag til at få dem med efterlystes.

Ud over den allerede vedtagne metrocityring er der ideer til en metrogren til Sydhavn, der kan bygges videre ud fra en forgrening til depotområdet på det gamle godsbaneterræn. Desuden en ide om en metrogren fra Nørrebro til Herlev over Brønshøj.

Det blev oplyst at metrocityringen ikke får nogen sporforbindelser til den eksisterene metro. Mest overraskende var det nok at man havde ideer til en kort selvstændig metrolinie fra Østerport til Nordhavnsområdet, som et tredie uafhængigt system.

Finansiering af trafikprojekter

Finansiering var et væsentligt punkt om eftermiddagen, idet begrebet OPP (Offentlig Privat Partnerskab) blev gennemgået for sine fordele og ulemper set i forhold til traditionel statsfinansiering. Axel Kuehn supplerede med en hel del erfaringer på området fra især UK:

"Der findes mange forskellige former for OPP, men kun tre grunde til OPP: At skaffe finansiering, ekspertise og management. Hvis et trafikselskab har ekspertise og management, er der ikke grund til OPP-finansiering. OPP vil på sigt altid være dyrere end statsfinansiering, men kan være en del af løsningen ved mange samtidige projekter".

Han slog dog fast, at OPP ikke gør et dårligt projekt til et godt! To Londonfirmaer er krakket på OPP.

Korte indtryk fra eksperternes oplæg

Axel Kuehn (Karlsruhe/Tyskland):
Bytrafiksystemerne har et indbyrdes hierarki, hvor letbaner kan være 1. eller 2. niveau. Letbaner egner sig derfor både som fødelinier til metro, såvel som til primær linier. Med henvisning til en foreslået metro til Nordhavn sagde han at metroer i 2. eller 3. niveau ofte ikke bliver så attraktive passagermæssigt. Endelig advarede Axel Kühn om, at vælger man metro, vælger man også tit at løse 20 år gamle trafikproblemer p.gr.a. den lange projekteringstid.

Bjørn Sylvén (Sverige):
Over 30.000 dagligt rejsende gør sporvej billigere end bus. Energiforbrug for letbane er 1/3 af bus.
Bilernes arealforbrug til bl.a. tomme sæder på motorvejene, giver en uhørt dårlig energi- og arealudnyttelse

Ring 3 samarbejdet:
"I 2003 vurderedes samfundsøkonomien som negativ, men vi vil se på det med bredere samfundsbriller, hvilket kan vise at det er et sundt projekt."

Århus efterlyste Transportministerens opmærksomhed på kollektiv trafik: "Det er forår, men det er stadig svært at trænge igennem".

Københavns kommune præsenterede rapporten, der sammenligner tre forslag til metrocityringens fødeliner. Der blev ikke lagt skjul på at kommunen uanset hvad ønsker metroløsninger. Et afgreningskammer til 210 mio. kr. på cityringen til en mulig fremtidig metro blev besluttet af kommunen d. 03.04.08.

Spørgsmål

Det var noget overraskende, at der kun var et par spørgsmål fra salen. Spørgepanelet var dog meget lille da både Henriette Kjær (K) og Gladsaxes borgmester var blevet trukket ud til et arrangement med Transportministeren, der tilfældigvis faldt på samme dato.

En anden forklaring på den manglende spørgelyst kunne være, at de deltagende kompetente trafikfolk havde fået mange nye indtryk, og at de derfor ikke ønskede en modsætningsfyld diskussion efter et i øvrigt vellykket arrangement.

/HB

TØF Bytrafikkonferencen med Præsentationer!
 


Relaterede nyheder:

Metro og letbane konference

TØF og Metroselskabet afholder en bytrafikkonference i Ørestaden
d. 21. april.
(11.04.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Bytrafik på skinner, TØF (Transportmag. 11.03.08)
TØF
bytrafik konferencen
Med præsentationer!


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold