Letbaner.DK
 
Letbaneudstilling mandag d. 21/4
Nyhed 00290  

Plancheudstilling

Letbaneudstilling KUN mandag d. 21/4

 
19.04.08
Udstilling i forbindelse med Bytrafikkonference om letbaner kan frit beses i Ørestad, men KUN:

Mandag d. 21/4 - 2008
Kl. 10.00-16.30

Udstillingen er tilgængelig i KLP-husets foyer.
KLP-huset er et kontorhus tæt på Ørestad station bag ved Fields på Arne Jacobsens Allé 17.

Udstillingen står inden for glasdøren til venstre.
Da udstillingen er foranlediget af en konference, kan den desværre kun ses denne ene dag.

Udstillingen består af

- Udstilling om den senest indviede sporvognslinie i Europa; letbanen i Nice, som er en del af et stort kollektivt trafik system som er gennemført utrolig hurtigt. De første 9 km blev indviet sidst i 2007, på sigt anlægges i alt 36 km spor som står færdige i 2020. Målet er, at 60% af lokalbefolkningen og 80% af arbejdspladserne ligger inden for 500 meter fra et stoppested.

- Udstilling om Århus letbane-projekt; i Århus-området er kommunerne i Region Midtjylland gået sammen om udvikling af et letbanenet, der med tiden skal udgøre grundstammen i fremtidigt kollektiv trafiknet i området. Udstillingen beskriver letbanens etape 1 og sammenhængen mellem byudviklingen i Århus. På udstillingen vil der samtidig være mulighed for at blive orienteret om arbejdet med planerne for udbygning af letbanenettet, som gennemføres parallelt med VVM for letbanens første etape.

- Udstilling ved Letbaner.DK om Ring 3 letbaneprojektet, samt om letbaneanlægget i Strasbourg, der har haft stor succes med at øge fremkommelighed og nedbringe trængslen ved at flytte passagerer fra bil og bus over i letbane, blandt andet ved at give nogle fine "park & ride" faciliteter i forstæderne.

Desuden et udstillingsbidrag fra husets lokale rådgivningsfirma.

/HB


Relaterede nyheder:

Metro og letbane konference

TØF og Metroselskabet afholder en bytrafikkonference i Ørestaden
d. 21. april.
(11.04.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Bytrafik på skinner, TØF (Transportmag. 11.03.08)
TØF
bytrafik konference


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold