Letbaner.DK
 
RBT: Letbaner i danske byer
Nyhed 00259  

RBT: Letbaner i danske byer

Rådet for Bæredygtig Trafik

 
10.09.07
Rådet for Bæredygtig Trafik har henvendt sig til Folketingets Trafikudvalg i et åbent brev, hvor der opfordres til at oprette letbanesystemer i en række danske byer og udbygning af banenettet.

Transportminister Flemming Hansen svarer

”Både i Københavns og Århus kommuner foregår der p.t. undersøgelser med henblik på etableringen af højklasset kollektiv trafik. I Københavns Kommune undersøges mulige fødelinier til Cityringen, og der kigges på fordele og ulemper ved både bus-, letbane- og metrobetjening som alternativløsning. Fokus for undersøgelserne er her tilbringertrafikken udefra og til Cityringen, og ikke inden for selve Cityringen.”

”Der er i årenes løb udarbejdet flere undersøgelser af fordele og ulemper ved letbanebetjening, bl.a. i København. Indførelsen af letbaneløsninger vil skulle ses i forhold til den øvrige afvikling af bl.a. bil- og cykeltrafikken. I Københavns Kommunes planredegørelse fra 2005 peges der bl.a. på, at indførelse af letbaner i gadeniveau vil nødvendiggøre mærkbare restriktioner for biltrafikken og medfører gener for cykeltrafikken. I en række europæiske byer er letbaner da også indført med henblik på begrænsning af biltrafikken.”

Kommentar fra letbaner.DK

De af transportministeren nævnte mærkbare restriktioner for biltrafikken og gener for cykeltrafikken er alene omtalt i Københavns Kommunes fortolkning af Planredegørelsen.

F.eks. vil der i Trafikplan København, som Letbaner.DK har udarbejdet, ikke ske restriktioner for biltrafikken i 90 pct. af det foreslåede 80 km. store letbanelinienet. Her vil man stadig kunne bibeholde mindst én bilbane, cykelsti og fortov i hver vejside. For at give plads til letbanens areal vil der dog visse stede blive tale om at nedlægge parkeringspladser i vejsiden.

Derimod vil letbaner ikke medføre gener for cykeltrafikken! I de foreslåede miljøgader uden gennemkørende biltrafik vil der tværtimod blive plads til bredere cykelstier. Her tænkes på de smalleste strækninger af Nørrebrogade og Amagerbrogade.

Endvidere vil cyklisterne i kvarterer med letbaner opleve mindre støj- og luftforurening, fordi biltrafikken erfaringsmæssigt disse steder vil falde med ca. 20 pct.

Ingen letbane i Aalborg

Set i lyset af, at det Konservative Folkeparti har lovet flere letbaner i de store byer svarer Transportminister Flemming Hansen på et spørgsmål om regeringen har planer om at etablere en letbane i Aalborg:

”Jeg kan oplyse, at regeringen ikke har aktuelle planer om at etablere en letbane i Aalborg”

”Jeg skal endvidere henvise til, at Infrastrukturkommissionen, som bekendt fremlægger sin rapport i oktober 2007, og dermed giver en række anbefalinger til, hvor det vil være fornuftigt med større infrastrukturinvesteringer”.

/ME


Relaterede nyheder:

K klar til statsinvesteringer i letbaner

Sporvognen skal tilbage i større danske byer. Det mener De Konservative.
(10.08.07)

Staten vil ikke støtte letbaneprojekter

Svar fra transportministeren afviser generel statsstøtte til letbaner, således som andre nye baner får. (09.07.07)

RBT inviterer til debatmøde

Rådet for Bæredygtig Trafik inviterer til debatmøde om Københavns trafik - Mandag d. 20/3 kl. 17–19. (16.03.06).
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

"De af transport-ministeren nævnte mærkbare restriktioner for biltrafikken og gener for cykeltrafikken,
er alene omtalt i Københavns Kommunes fortolkning af Planredegørelsen".

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Spørgsmål nr. 323:
(Ministerens svar
af 29.08.07) pdf


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold