Letbaner.DK
 
To spændende JETRA-arrangementer
Nyhed 00232  

To spændende JETRA-arrangementer

Ingeniørforeningen i Danmark

 
10.04.07
Informationsmøde om letbanen i Århus d. 16.04.07 kl. 15-17 hos IDA i Værkmestergade 25, Århus
Desuden studietur til Tyskland i maj 2007, uge 20

Letbanen i Århus – status og kommende tiltag

Rigmor Korsgaard fra Århus Kommune vil på mødet bl.a. fortælle om finansieringen af projektet, indtryk fra studietur til Kassel, hvor der kører diesel-/eldrevne letbanetog samt give en generel status på projektet lige nu.

I Danmark findes ikke jernbaneregler for "sporvognslig-nende drift". Rigmor Korsgaard vil fortælle om det kommende udredningsarbejde, der skal afdække problemstillingen og en mulig løsning. Århus Kommune har også i forbindelse med udviklingen af De Bynære Havnearealer brug for en afklaring af, hvordan Grenåbanens nuværende barrierevirkning mellem den centrale midtby og havnearealerne kan mindskes ved en anden type drift.

Siden mødet i 2005 er der fremkommet en mere kvalificeret anlægsøkonomi for letbaneprojektet. Beregninger viser endvidere, at det skattefinansierede tilskud til den samlede kollektive trafik i Århus-området vil ligge på et uændret niveau eller vil falde, når letbanen er etableret.

Man får altså en bedre og mere effektiv kollektiv trafik for de samme penge. En repræsentant fra COWI vil fortælle om de nyeste økonomiske tal og om den forestående VVM-undersøgelse.

Du kan tilmelde dig på tlf. 33 18 48 18 eller direkte via arr.nr.: 70240. Gratisarr. Deltagelse iht. IDAs regler.


Studietur til Kassel og Vogtlandbahn i Sachsen i maj 2007

Deltagerne skal i uge 20 besøge et område, hvor regionaltrafikken på skinner er revitaliseret - inklusiv den grænseoverskridende trafik - samt et projekt hvor optimal udnyttelse af det eksisterende skinnenet til såvel sporvogne og jernbaner er søgt opnået ved hjælp af en Tram-train løsning.

Vi besøger Vogtlandbahn i Sachsen der gennem sit moderselskab Regenthalbahn, der bl.a. har Arriva i ejerkredsen, driver en omfattende regionaltrafik efter kontrakt med det pågældende Ländern. Vi hører om erfaringerne med den tyske regionalisering af skinnetrafikken, og besøger også Vogtlandbahns driftcenter med nyopført værksted i Neumark.

Herefter tager vi til Kassel, hvor nyindsatte hybridtog anvender dieseltraktion på jernbanenettet og eldrift når den kører som sporvogn. Denne Tram-Train løsning forbinder Kassel centrum med oplandet gennem det eksisterende jernbane- og sporvognsnet. Vi hører om erfaringerne og de fremtidige planer.

Tram-Train løsningen som den præsenteres i Kassel er også en af de løsninger som indgår i Århus’ planer om letbaneløsninger.

Betalingsarrangement. Yderligere oplysninger om tilmelding fås hos Selskabet for JernbaneTransport under IDA.

/IDA


Relaterede nyheder:

Møde i Århus om trafikken

Socialdemokraterne i Århus holder offentligt møde d. 23/4 om trafikken med særligt fokus på midtbyen. (13.04.07)

Århus letbane har fået blåt stempel

Trafikaftalen har givet Århus en VVM-analyse og et begrundet håb om støtte til det videre projekt. (30.10.06).

Politikere på letbane-studietur

Århusborgmester og Peter Thyssen inviterede Folketingets Trafikudvalg med på studietur til Kassel (03.10.06)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 
 


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 05.06.07