Letbaner.DK
 
Cityringens anlægsomkostninger bør revurderes
Nyhed 00228  

Cityringens anlægsomkostninger bør revurderes

Metroanlæggelse på Kgs. Nytorv i København
Foto: Helge Bay, d. 28.03.02
Metroanlæggelse på Kgs. Nytorv i København
Foto: Helge Bay, d. 28.03.02

 
10.03.07
Den fornyede trafikmodel OTM 5 for cityringens driftsøkonomi er ikke nok.
Man skal også se på anlægsomkostningerne igen,
opfordrer vores debattør i Ingeniøren d. 23.02.07.

Af Morten Engelbrecht, Trafikgruppen Letbaner.DKIfølge forsiden på Ingeniøren­ nr. 05/2007 ser det ud til, at metrocityringens driftsindtægter vil blive 1,8 mia. kr. mindre om året. Det vurderer forskerne bag den opdaterede trafikmodel – OTM 5, fordi passagertallet tidligere er beregnet hen ved 50 pct. for højt, men hvad med anlægsudgifterne?

Cityringens anlægsomkostninger bør revurderes

Mon ikke man også skulle genberegne anlægsomkostnin-gerne, således at politikerne kan indgå et metroforlig på et holdbart grundlag?

Den nuværende metro på ca. 17 km har indtil nu kostet 18 mia. kr. Kun ca. to tredjedele er anlagt i tunnel, medens resten af strækningerne er anlagt til en væsentlig billigere pris pr. km, som højbane og på allerede eksisterende baneterræn.

Men med metrocityringen, skal hele strækningen på 15 km anlægges i tunnel. Alligevel er den anslåede pris pr. km mindre end for den nuværende metro.

Når man skal genforhandle økonomien for metrocityringen, bør anlægsudgifterne tilrettes trafikforskernes vurderinger, der viser, at udgiften sandsynligvis bliver 40 pct. større end beregnet, og måske mere.

Hvis disse beregninger holder stik, må man regne med, at metrocityringen får ca. 140.000 årlige passagerer og at anlægsudgifterne bliver på mindst 21 mia. kr. Det er disse tal politikerne bør forholde sig til.

Derudover bør man sikre sig, at metroen indgår i en samlet kollektiv trafikplan for hele hovedstadsområdet, som angivet i rapporten Fremtidsscenarier for transport i Danmark fra 2006, som er udarbejdet på initiativ af Ingeniøren.

Cityringen alene nedbringer ikke CO2-udslippet

Metrocityringen kan ikke løse byens trafik og forureningsproblemer alene. Ørestadsselskabets egne beregninger viser, at metroringen kun vil flytte én pct. af hovedstadens bilister til metroen.

Hvis København ikke skal kvæles i trafik og forurening, bør der også afsættes penge til kollektiv skinnetrafik i gadeniveau i form af elektriske letbaner, der sammen med metro, S-tog og regionaltog kan skabe et tæt kollektivt trafiknet, der er attraktivt især for bilejerne. Erfaringer fra udlandet viser, at biltrafikken i kvarterer ved nye letbanelinjer falder med mindst 20 pct.

To letbanelinier undersøges i København

Folketinget bør være opmærksom på, at der i hovedstadsområdet allerede er to undersøgelser i gang om etablering af letbaner, dels langs Ring 3 og dels på strækningen fra Nørrebro Station mod Brønshøj. Det er anlæg, der vil kunne få den samme komfort og stort set samme passagerkapacitet som den københavnske metro, men en væsentlig bedre tilgængelighed og hurtigere etablering. Letbaner fås til en anlægspris, der alt inklusive kun udgør ca. 20 pct. af metroens pris.

Derfor er det vigtigt, at der udarbejdes og vedtages en samlet kollektiv trafikplan, med en overordnet politisk strategi for infrastrukturen til gavn for mobiliteten og miljøet i hele hovedstadsområdet.

/ME


Relaterede nyheder:

Metro giver ikke mindre bilos

En metrocityring er blot en del af hovedstadens trafikplanlægning, siger flere trafikordførere ifølge Berlingske Tidende. (08.03.07)

MOVIA ønsker letbaner

'Staten mener, at letbaner er en kommunal opgave, men de vil ikke kunne løfte byrden alene'. (24.02.07)

Ny Trafikplan præsenteret

Letbaner.DK har udsendt nyt prospekt om Trafikplan København til politikerne.
(16.01.07)

Eksperter anbefaler letbane til Brønshøj

Hellere en hurtig og billig letbane mod Brønshøj end en dyr metroforgrening. (25.11.06).
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Læs også her:

Metro letter ikke bilos i København.
(Berlingske 02.03.07)
Metro-ring skal genforhandles, hvis regningen stiger.
(Ingeniøren 27.02.07)
Glem ikke metroens anlægsomkostninger.
(Ingeniøren 23.02.07)
Trafikmodeller lokker politikere på glatis - igen.
(Ingeniøren 02.02.07)
Politikere: Økonomien skal revurderes, hvis prognoserne fejler.
(Ingeniøren 02.02.07)
Trafikmodellens historie.
(Ingeniøren 02.02.07)
Store trafikprojekter kan godt holde budgettet.
(Ingeniøren 02.02.07)
Minister: Vi må vente på nye metro-beregninger.
(Ingeniøren 02.02.07)
Milliardhul i finansiering af ny metrocityring.
(Ingeniøren 02.02.07)
Metro cityring mangler milliarder.
(DR Kbh. 02.02.07)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold