Letbaner.DK
 
Slut med at savne sporvognen?
Nyhed 00141  

Slut med at savne sporvognen?

15.02.06
Metro-reklame "Nu er det altså slut med og savne sporvognen"
siger Metroselskabet på TV2-Lorry reklame.

Med Metroselskabets nuværende økonomi kan man undre sig over, at reklamebudgettet ikke bruges på at fortælle om Metroens fordele.


Det er ganske vist et gammelt reklamespot, men nu synes Ørestadsselskabet åbenbart, at det igen er tid til at begrave sporvognen. Det sker samtidig med, at der er kommet fokus på letbaner som mulige radiallinier ud og ind af byen.

Vil ikke acceptere andre muligheder

Det er tankevækkende, at Metroselskabet åbenbart ikke vil acceptere muligheden for nye kollektive trafikinitiativer som f.eks. velafprøvede moderne sporvogne, der kører i egen bane midt i brede gader. Alligevel har selskabet i andre reklamer vist, at metroen befordrer folk hurtigt igennem byens gader (de overnaturlige 'løbende' mennesker).

Metroen kører godt nok hurtigt, men uden udsyn til gaden.
Det kan kun en letbane klare, endog kun med 2% længere rejsetid (dør til dør).

En ny helhedsplan er en del af forliget

Trafikgruppen Letbaner.DK har nedsat en arbejdsgruppe for at udarbejde et revideret forslag til et letbanenet, som tilpasses den netop vedtagne Metro cityring.

Dette nye forslag udarbejdes, så det kan give inspiration til den længe savnede helhedsplan for København, som blev en del af forliget om Metro cityringen.

Vores nye letbaneforslag skal tage hensyn til det fremtidige metronet således, at man kan få et fintmasket højklasset kollektivt trafiknet på skinner bestående af S-tog, Metro og Letbaner.

Vi opererer i øjeblikket med et letbanenet på ca. 100 km. til nogenlunde den samme pris, som Metro cityringen i øjeblikket anslås at ville koste. Det betyder, at København i løbet af de næste 15 år vil kunne udbygge det kollektive skinnenet i gadeplan og i tunnel med i alt 115 km. Dette vil styrke den kollektive trafik og mindske antallet af biler og den dertil hørende forurening.

Der kan være forhold, vi ikke er opmærksomme på, når letbaner skal virke som fødelinier til Metro cityringen. Det kunne derfor være spændende at få en dialog herom.
Da Metroselskabet nu forsøger at begrave sporvognen igen, må man stille spørgsmålstegn ved om dialog kan blive en mulighed i fremtiden.

Ikke bare et modeord

Letbaner er ikke bare et nyt modeord. Det er en bekvem og overbevisende løsning på regionale og bymæssige trafikproblemer. En blanding imellem sporvogn og tog.

Letbaner forbinder ikke kun byen med forstaden, men giver også muligheder for god intern transport i byen og byudvikling.

/Letbaner.DK

En af metroreklamernes overnaturlige løbere  

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold