Letbaner.DK
 
Trafikudvalgsformand: Metro er ikke nok !
Nyhed 00140  

Trafikudvalgsformand: Metro er ikke nok !

Fremtidens motorveje? 12.02.06
Kilometerlange bilkøer på motorvejene omkring København er et dagligt tilbagevendende problem.

Formanden for folketingets trafikudvalg Flemming Damgaard Larsen udtaler i JP København at Metro cityringen er ”et vigtigt skridt i den rigtige retning”, men:

”En metro er dog ikke nok til at afhjælpe det store pres, der er på København fra forstæderne, hvor mange pendlere dagligt lever med forsinkelser og overfyldte tog. Derfor må metroen ikke blive en sovepude for ikke at lave yderligere tiltag i og omkring hovedstaden."

Forstæderne står for tur

"Kilometerlange bilkøer på motorvejene omkring København er et dagligt tilbagevendende problem. Motorring 3 er ved at blive udvidet, ligesom Holbækmotorvejen snart står for tur. Det vil uden tvivl hjælpe, men der kommer hele tiden flere biler i København, og derfor er det også nødvendigt, at den kollektive trafik styrkes.

Konkret er der i dag store problemer på Køge Bugtbanen, og en udbygning af denne S-togsforbindelse er påtrængende. Ligeledes vil et ekstra spor mellem Hvidovre og Høje-Taastrup gøre underværker. Netop på disse strækninger er der ofte forsinkelser og aflysninger, og det kan vi ikke være bekendt.

Der har de seneste år været en massiv tilflytning til København, og det er blevet Danmarks suveræne vækstområde. Det er her danskerne vil bo og derfor må vi politikerne også bruge pengene, hvor behovet er. Metroen har været et vigtigt skridt i den rigtige retning, men nu er det for alvor blevet tid til at forbedre forbindelserne til forstæderne.” slutter Flemming Damgaard Larsen.


Gode signaler fra Trafikudvalget

Det er glædeligt, at formanden for Folketingets trafikudvalg peger på forbedringer af den kollektive trafik ud og ind af byen. Men selv om disse tanker peger på letbaneløsninger, leder man forgæves efter ordet ”letbaner” i debatindlægget.

Skal Køgebugtbanen have et ekstra spor?

F.eks. nævnes ideen om at udbygge Køgebugtbanen med et ekstra spor. Et sådant spor skal mindst række over fem stationer, hvor banedæmningen skal udvides, stationer skal ombygges og ejendomme skal eksproprieres i en mindst 6 kilometer lang stribe.

Løsningen er dyr og giver reelt kun mulighed for ét tog mere hvert 20 minut. Samtidig bliver banen mere følsom for forsinkelser, idet hurtigtogene så skal deles om et spor i begge retninger.

Med letbaner kommer man længst

For den samme pris kan man rigeligt anlægge en dobbeltsporet letbane langs med Gammel Køge Landevej, hvor der er plads nok, idet vejen er trafiksaneret. Herved spares stort set alle eksproprieringer og udvidelsen af banevolden.

Letbanen vil kunne køre hvert 5 minut hvilket giver den dobbelte kapacitetsudvidelse i forhold til ét nyt S-togsspor. Desuden vil letbanen tiltrække en ny gruppe pendlere, som får kollektiv trafik tættere til døren. Den kunne jo også slå et slag forbi Avedøre Holme.

Der er mange udenlandske eksempler på, at letbaneløsninger ikke blot er attraktive og hurtigt etableret, men også giver den bedste anlægs- og driftsøkonomi. Tilmed øger de den økonomisk vækst i de områder de betjener og biltrafikken kan falde med op til 25 %, med et tilsvarende fald i luft- og støjforureningen.

Det er netop disse ingredienser, som politikere og borgere i Storkøbenhavn søger.

/ME /HB


Debatindlæg d. 07.02.06: ”Metro er ikke nok for pendlere”
JP København - søgeord: Metro er ikke nok

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold