Letbaner.DK
 
Forlig om Metrocityring i København
Nyhed 00138  

Forlig om Metrocityring i København

Transportministeriets segl 02.02.06
Regeringspartierne har indgået forlig med Socialdemokraterne, De Radikal og DF. SF og Enhedslisten står foreløbig udenfor.

I en nyhedsmail fra Transportministeriet tilkendegives følgende:

"Bredt flertal om aftale mellem regeringen, Socialdemo-kraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre om en udvidelse af metroen med en Cityring

Som opfølgning på principaftalen mellem regeringen og Frederiksberg og Københavns kommuner om anlæg af en Cityring i hovedstaden, er der i dag indgået forlig mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre om projektet. Der afventes en melding fra Enhedslisten og SF om partierne kan tilslutte sig forliget.

Aftalen indebærer, at der nu er et bredt flertal i Folketinget for anlægget og finansieringen af Cityringen. Aftalen leverer også løsninger på indtægtsdelingen mellem trafikselskaberne i hovedstaden samt finansiering af reinvesteringer i den nuværende metro. Der er således skabt et bredt forlig om et stort projekt som indebærer såvel videreførelse af den nuværende metro, anlæg af Cityring samt den fortsatte arealudvikling i hhv. Københavns Havn og Ørestaden.

I den kommende tid vil der blive arbejdet på at få de organisatoriske rammer omkring selskaberne og andre delelementer helt på plads, så der kan fremlægges lovforslag. Der vil blive fremlagt tre lovforslag, et om projektering og anlæg af Cityringen og et om reorganisering af Københavns Havns A/S og Ørestadsselskabet I/S. Dertil kommer lovforslaget om opløsning af Østamagerbaneselskabet I/S, som bliver 1. behandlet i dag.

Transport - og energiminister Flemming Hansen udtaler:

-Jeg er meget glad for, at partierne er blevet enige om en aftale om anlæg og finansiering af Cityringen.

-Cityringen bliver et stort kvalitativt løft til den kollektive trafik i hovedstaden til glæde for byens indbyggere og gæster.

-Cityringen binder København sammen på en helt ny og meget effektiv måde. Jeg er sikker på, at det vil skabe fornyet dynamik og udvikling i hovedstaden.

-Der er nu et bredt flertal bag den nuværende metro og herunder bl.a. den løsning af indtægtsdelingen blandt trafikselskaberne i hovedstadsområdet som er en del af aftalen.

-Jeg vil sørge for, at forligskredsen bliver tæt inddraget i det kommende lovgivningsarbejde."

Aftaleteksten kan læses på adressen: www.trm.dk  under publikationer.

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold