Letbaner.DK
 
Cyklisterne og miljøet
Nyhed 00137  

Cyklisterne og miljøet


Cykelsti på trafiksaneret Nørrebrogade, Projekt Basisnet fra 1999 30.01.06
Vælg en trafikal helhedsplan, der for små midler kan revitalisere København hurtig.

I den nuværende debat om cyklisternes forhold i København glemmes en meget væsentlig ting, nemlig forureningen fra biltrafikken.

Allerede nu må allergikere opgive at køre på cykel i det indre København på grund af luftforure-ningen, og der er intet der tyder på, at den kan blive mindre i de kommende år, tværtimod.

Årsagen er, at der mangler en helhedsplan for den kollektive trafik, så den kan blive et reelt alternativ for bilisterne. Selvom man hævder, at den kollektive trafik får et løft med Metro Cityringen, bliver den først færdigbygget om 12-15 år.

Desuden vil cityringen slet ikke løse problemerne med de mange biler, der skal ud og ind af København. Ørestadsselskabet har beregnet, at antallet af biler, og dermed forureningen, kun vil falde med ca. 1 pct. når Metro Cityringen er bygget.

Forureningen vokser

Regeringens strukturkommission forventer samtidig, at der i løbet af 15 år vil der være 85.000 nye pendlere om dagen i København. Det betyder, at forureningen og trafikkøerne vil vokse markant. Hvis ikke den kollektive trafik bliver opgraderet inden da, vil bilerne i 2020 mange steder holde i lange køer en stor del af dagen med farlig partikelforurening, der også rammer cyklisterne. Alene i disse år koster bilernes luftforurening 780 Københavnere livet om året.

Allerede i 1999 foreslog en trafikrapport ”Projekt Basisnet” der er udarbejdet for HT og Trafikministeriet, at man skulle begrænse biltrafikken på de smalleste dele af brogaderne.

De gennemkørende biler skulle ledes af andre større parallelgader, og den lokale biltrafik skulle dele kørebanen med miljøvenlige letbaner. Med kun én vejbane i hver retning ville der blive plads til bredere cykelstier og bedre forhold for de mange cyklister, der benytter disse gader. Nørrebrogade var med som en naturlig del af denne løsning.

Med sådanne miljøgader kunne man give bilisterne et alternativ til at komme ind til byen med attraktive og hurtige trafiktilbud direkte til mange centrale destinationer.

Større kapacitet

Erfaringer fra udlandet viser, at biltrafikken i kvarterer med nye letbaner falder med mindst 20-25 pct., og det samme gør forureningen. Det vil gavne miljøet for beboerne, forretningslivet og deres kunder, og dermed også cyklisterne.

Det vil især kunne skabe bedre grobund for det centrale erhvervsliv, som vil blive revitaliseret af de forbedrede tilkørselsforhold, med især nye radiale cykelstier og letbanelinier. Disse to trafiksystemer har tilsammen en langt større kapacitet end selv en havnetunnel - vel at mærke helt uden forurening.

/ME


Indlægget er bragt i JP København d. 30.01.2006

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold