Letbaner.DK
 
Tegn på Gedserbanens genåbning
Nyhed 00136  

Tegn på Gedserbanens genåbning

Gedser station, foto: Bengt-Magnusson 24.01.06
Transportministeren giver nu håb for, at togtrafikken på strækningen Gedser - Nykøbing Falster genoptages.

I et svar til folketingsmedlem Rune Lund og til formanden for Bevaringsforeningen for Gedser Remise, Ingolf Møller Pedersen skriver ministeren: ”Banedanmark har igangsat en undersøgelse af, hvilke tiltag der vil være nødvendige for at genåbne banen, og Banedanmark forventer, at undersøgelserne sammen med den endelige afklaring af de økonomiske behov for planlægning af arbejdets udførelse vil være afsluttet med udgangen af februar 2006.

Herefter vil banen med de tilhørende overkørselsanlæg kunne blive renoveret, således at det vil være muligt at genåbne Gedserbanen for trafik senest den 1. juni 2006.” Det kan meget vel fortolkes som at banen rent faktisk - næsten et år efter at Banedanmark valgte at lukke den på grund af dårligt vedligeholdte overkørsler - genåbnes, skriver Lolland-Falsters Folketidende d. 16.01.06.   /DSB-presseklip

Lukningstruet

Gedserbanen er på trods af meldingen stadig lukningstruet. Der har i flere år kun kørt ét dagligt regionaltog til Gedser, som udgår fra København. Ligesom forud for de store banelukninger i 1971 er trafikken blevet gjort næsten ubrugelig.

Lollandsbanens tilbud

Da trafikken på Gedserbanen blev indskrænket, tilbød Lollandsbanen at drive lokaltrafik på banen. Det ville de kunne gøre forholdsvis billigt med deres lette tog, da Lollandsbanen og Gedserbanen begge udgår fra Nykøbing F. Den idé var der desværre ikke lydhørhed for dengang.

Lette tog eller letbane

Lollandsbanens idé er god. I Tyskland og Schweiz er adskillige truede sidebaner blevet privatiseret og betjenes med lette tog eller letbaner. Driftsøkonomien bliver billigere. Det må dog erkendes at passageroplandet på Sydfalster er meget begrænset, men mon ikke netop denne egn trænger særligt til en hjælpende hånd?

Regionaltog til Væggerløse?

En hel anden idé kunne være, at forlænge timetogene København - Nykøbing F til Væggerløse. Denne by er større end Gedser og ligger kun 6 km fra Nykøbing F. Indbyggerne består primært af pendlere. Turen kunne køres i regionaltogets vendetid i Nykøbing. Etableringen vil derfor være billig både i drift og anlæg.

/HB

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold