Letbaner.DK
 
Bompenge på vej mod Danmark?
Nyhed 00135  

Bompenge på vej mod Danmark?

Betalingsanlæg, foto: Sund&Bælt

10.01.06
Efter flere års debat, kan bompenge være på vej til Danmark. I hvert fald erklærer Københavns nye overborgmester Ritt Bjerregaard (A) sig som tilhænger af et sådan system.

"Nu gælder det om at finde nogen modeller, hvor regeringen ikke kan forhindre, at vi får gjort noget ved den voldsomme trafik i byen", siger hun til DR Nyheder. Hun bakkes op af Klaus Bondam (B), teknik- og miljøborgmester. Den aktuelle debat følger, efter at et betalingssystem er blevet indført i Stockholm.

I den svenske hovedstad ønsker man, at begrænse antallet af biler på vejene med 10-15 %, ifølge Svenska Dagbladet. Dette skal i et forsøg ske ved, at de stockholmske bilister skal betale en "trængelsafgift" for at køre ind i byen. De allerførste erfaringer fra byen viser, at systemet virker: Trafikken er mindsket med 16 procent sammenlignet med i går, siger finansborgerråd Annika Billström til Svenska Dagbladet. Avisen bemærker sig, at trafikken gled lettere og hurtigere. En prøvetur mod centrum tog 16 minutter, mod normalt 40-50 minutter. - I efteråret 2006 skal stockholmere ved en folkeafstemning afgøre, hvorvidt systemet skal fortsætte eller ej.

Udenlandske erfaringer

Det er ikke blot i Stockholm, at man har gjort sig erfaringer med betalingssystemer for kørsel i byerne. Også andre steder i verden forsøger man at begrænse biltrafikken ved betaling, om end erfaringerne er små. Trafikforsker Ole Kvieborg fra Danmarks TransportForskning siger til Morgenavisen Jyllands-Posten: "... der (har) været talt om bombenge i mange større europæiske byer, men næsten alle steder har man skrottet ideerne, inden de nogensinde er blevet realiseret." Han fortsætter: "Generelt er folk modstandere af bompenge, inden de bliver indført. Derfor kræver det en stærk leder, der tør indføre det alligevel, som man så det i London, hvor borgmester Ken Livingstone i 2003 indførte bompenge, som senere har vist sig at blive en success."

Netop London har haft gode erfaringer med at begrænse trafikken i byen, siden man indførte betalingen for to år siden. Trafikken er faldet med 15 %. Lignende erfaringer har man i Singapore, hvor trafikken er faldet med 13 %, og farten hævet med 20 %, skriver Jyllands-Posten. Nordpå, i Oslo, har man også haft betalingsanlæg ved indfaldsvejene siden 1984, men det med det formål at skaffe penge til udbygning af vejene og den kollektive trafik.

Forhindringer på vejen

Men bompenge i Danmark vil gå en svær fremtid i møde, skriver DR Nyheder. Dels er der ikke den store opbakning i Folketinget, dels strider det mod skattestoppet, som er indført af regeringen. Finansordfører Peter Christensen (V) siger til DR Nyheder: "Hvis formålet er bedre miljø, er der en undtagelse fra skattestoppet, men så skal pengene føres tilbage til området, og det kan kommunen ikke gøre."

Alternativerne mangler

Ikke bare det økonomiske aspekt vil være en stopklods for bompengene, alternativerne for bilisterne mangler: "I stedet for at indføre bompenge bør man udbygge den kollektive trafik, busser og S-tog, og man bør bygge P-huse ved stationer uden for byen, hvor folk kan parkere, hvis de vil tage toget," siger Thomas Møller Thomsen, administrerende direktør for FDM, ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten til Ritzau. Han er endvidere af den mening, at det eksisterende kollektive system ville bryde sammen, hvis bilisterne begyndte at bruge det.

Letbaner er vejen frem

Letbaner.DK ser letbaner - moderne sporvogne - som måden, hvorpå trafikken kan begrænses. Udenlandske erfaringer viser, at letbaner kan få biltrafikken til at falde med 20 %, hvilket overgår de 10-15 %, som en bompengering vil kunne begrænse trafikken med. Udover 20 % færre biler, erstatter letbaner også dieseldrevne busser, hvilket er med til at mindske luft- og støjforureningen langs vejene. Endelig giver letbaner adgang til let tilgængelig, komfortabel og hurtig kollektiv trafik, med mulighed for at etablere bilfri handelsgader for cykler og kollektiv trafik.

/LK

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold