Letbaner.DK
 
Trafikplan kunne afgøre valget
Nyhed 00117  

Trafikplan kunne afgøre valget

letbanevalg 11.11.05
Hovedstadens trafikproblemer optager københavnerne så meget, at de fleste stemmer efter det, skriver MetroXpress i København.

"De osende trafikpropper, der hver morgen og eftermiddag spærrer store dele af København, kan få en afgørende rolle i valgkampen for byens politikere. .. Om det så handler om, at der er for lidt plads til bilerne eller for dårlig kollektiv transport, så har partiernes trafikpolitik en afgørende indflydelse på hele 66% af de københavnske vælgere. .. Alle partier i Borgerepræsentationen på nær Enhedslisten ventes at stå bag yderligere undersøgelser af en havnetunnel .. og forhandlingerne om næste etape af metroen er inde i sin afgørende fase."

Avisen fortsætter: Men ifølge prognoserne vil ingen af disse projekter ændre afgørende på mængden af biltrafik i København, der ventes at stige med en til to procent om året frem til år 2015. .. "Den politik, som flertallet har gang i, med en havnetunnel er bindegal. Flertallet fører en politik, hvor busserne bliver dyrere og færre, imens man prioriterer bilerne højest" siger Enhedslistens Mikkel Warming til MetroXpress.

Problemet som vi ser det

Hvis politikerne i København ville, kunne de vinde valget på trafikpolitikken, men de har bevidst ikke draget trafik ind i valgkampen. Problemet er, som Letbaner.DK ser det, at Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune er enige om løsninger, der ikke løser Københavns trafikproblemer - og det står ikke til diskussion!

Det påvirker dem ikke at flere eksperter har udtalt, at en Metro Cityring - endsige havnetunnel - ikke ændrer på trafikpropperne til og fra byen, men at der skal bygges radiale linier. Ellers risikerer Metro Cityringen at lide samme økonomiske skæbne som den nuværende metro.

Letbanevalg - vejledning

Letbaner.DK ville gerne have skrevet en vejledning til dem, der vil stemme for letbaner, men det er faktisk svært for københavnerne. I Århus kommune og i Region Nordsjælland (p.t. Københavns Amt) er der rimelig enighed om, at der skal bygges letbaner.

Men i Københavns Kommune er der kun ét parti der peger på letbaner, og det er Enhedslisten, - men vi tror at en stemme på dem vil være for stor en kamel at sluge for mange - med mindre man i forvejen sympatiserer med dem selvfølgelig!

SF i Borgerrepræsentationen går ind for at anlægge mere metro, men hvordan de kan få det til at harmonere med deres ønske om færre biler i Hovedstaden kan være svært at forstå.

Hvis der var valg til Folketinget kunne vi dog også pege på de Radikale, SF og DF!

Erfaringer fra udlandet (Stockholm, Strasbourg og Lyon) viser, at letbanepolitik ikke er partipolitisk. Den positive holdning spredes til alle partier efterhånden som fordelene bliver kendt.

/HB   /MetroXpress København d. 09.11.05

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold