Letbaner.DK
 
Metro-ansvarlighed på Frederiksberg
Nyhed 00112  

Metro-ansvarlighed på Frederiksberg

Dyb metrostation i København 03.11.2005
Investering alene i en Metro Cityring vil ikke blive af enorm betydning for byens udvikling, som de københavnske politikere ellers giver udtryk for.

Enkeltinvesteringer vil ikke løse byens trafik- og miljøproblemer og vil ikke være i stand til at vende udviklingen.

Hvem vil investere i et projekt, hvor man hverken kender den reelle pris eller driftsomkostningerne?

Det vil man i København, men ikke på Frederiksberg. Formanden for HUR, Frederiksberg-borgmester Mads Lebech vil have den rigtige løsning og den rigtige økonomi for en Metro-Cityring. Derfor ønsker han bl.a. en forklaring på, hvad der ligger bag de forskellige tal.

Dermed lytter han til trafikplanlæggerne, der stiller spørgsmål ved de nuværende investerings- og driftsudgifter.

Stor usikkerhed om prisen

Iflg. trafikforsker Bent Flyvbjerg, Ålborg Universitet, vil der være 50% sandsynlighed for, at projektet bliver mindst 40% dyrere, end de nuværende beregninger. Dvs. at man allerede nu bør kalkulere med en pris på 21 mia.kr. Dertil kommer, at der endnu ikke er enighed om linieføringen, og derfor kan der heller ikke foretages jordbundsprøver langs hele strækningen. Før disse ting er på plads, kan man ikke beregne den endelige pris på Metro-Cityringen.

For høje passagerprognoser

Passagerprognoserne for Metro-Cityringen er beregnet efter den samme model som for den nuværende Metro. Men med de nuværende erfaringer vil passagertallene for Metro-Cityringen kun blive 50% af de beregnede prognoser dvs. ca. 140.000 daglige passagerer, hvis der ikke samtidig anlægges attraktive fødelinier til Metroen.

Begrænset betydning for byens udvikling

Investering alene i en Metro-Cityring vil ikke blive af enorm betydning for byens udvikling, som de Københavnske politikere ellers giver udtryk for. Enkeltinvesteringer vil ikke løse byens trafik- og miljøproblemer og vil ikke være i stand til at vende udviklingen. Det er nu, der skal tages beslutninger om helhedsløsninger for hele Storkøbenhavn.

For at Metro-Cityringen kan få en tilfredsstillende økonomi, er det særdeles vigtigt, at der samtidig bygges et net af letbaner, f.eks. ud ad Nørrebrogade, Østerbrogade og Vesterbrogade, helt ud til Ring 3. Sammen med S-tog vil letbanerne kunne transportere pendlerne ind og ud af byen og virke som fødelinier til Metro-Cityringen, der dermed vil få det nødvendige antal passagerer. Kun et samlet trafiknet på skinner, der kan betjene alle Københavns kvarterer, vil gøre det attraktivt at bruge den kollektive trafik, ikke mindst for bilisterne.

/Morten Engelbrecht, Letbaner.DK

Bragt i JP København d. 01.11.2005

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold