Letbaner.DK
 
Transportministeren svarer uden om
Nyhed 00109  

Transportministeren svarer uden om - igen - igen

30.10.05
På baggrund af Letbaner.DK's "Analyse af Planredegørelsen for den kollektive trafik i København" fik vi et svar fra Transport- ministeren, som vi ikke var tilfredse med. Han tog bl.a. ikke stilling til behovet for nye radiale trafikforbindelser. Vi spurgte en gang til via Trafikudvalget og har nu fået vores andet svar.

Af svaret fremgår det at Transportministeren støtter kommunens politiske beslutning om en metrocityring, der i hans øjne sikrer at man kan bevæge sig frit overalt - i bil undersforstået, men han giver stadig ikke svar på hvordan den stigende pendlertrafik ind og ud af byen skal klares.

I vores analyse påpeger vi, at trafikproblemerne på Københavns indfaldveje kun kan løses ved indførelse af nye højklassede kollektive trafikforbinelser ind og ud af byen (radiale baner) til aflastning af indfaldsvejene. Anlæggelsen af disse skal være på plads før år 2020, hvor der forventes 85.000 nye pendlere - og senest før åbningen af en eventuel metrocityring.

Hvis ikke det sker, vil Metrocityringen komme til at lide samme økonomiske skæbne som de første etaper. Og endnu værre: Trafikproblemerne på Københavns indfaldsveje vil eksplodere.

En to-sporet letbane med en bredde på 8 meter kan tilføre en kapacitet svarende til en 6-sporet motorvej. Indfaldvejenes kapacitet og trafiktilbud kan altså forbedres markant både for bilister og for den befolkningsdel, der har valgt ikke at køre i bil. I Strasbourg faldt bilmængden med ca. 20 %.

Nu også langsgående havnetunnel

I Københavns Kommune interesserer sig nu også for et nyt milliardprojekt, nemlig en langsgående havnetunnel. Ifølge kommunen skulle den og metrocityringen være midler til at mindske trafikproblemerne i København. Det er noget af en påstand at mene, at en oprustning i det centrale København alene skulle kunne løse trafikproblemerne.

Det kan godt være at disse projekter mulliggør en fredeliggørelse af centrum, men hvordan forestiller man sig at den forøgede kapacitet med tilhørende stigende bilmængde i fremtiden skal kunne komme ind og ud af København? Det er de samme politiske fejlvurderinger, som da man i 60'erne ville bygge Søring-motorvejen igennem de centrale bydele.

85.000 flere pendlere i år 2020 vil få problemerne vil eksplodere lang tid før færdiggørelsen af nogen af de ønskede projekter. At projekterne angiveligt kun vil flytte problemerne til omegnskommunerne generer åbenbart ikke Borgerprepræsentationen! Forbedring af de radiale trafikforbindelser ind til København samt tværforbindelsen imellem omegnskommunerne er eneste farbare vej frem for at imødekomme hele Storkøbenhavns fremtidige trafikbehov.

Hvad er befolkningens behov?

Københavnerne køber nu også bil ligesom befolkningen i forstæderne, men er det mærkeligt? Den eksisterende kollektive trafik er snart kørt helt i sænk af skiftende regeringers ignorering af kollektivtrafikkens vigtighed for samfundet. De nuværende metoder til at beregne den samfundøkonomiske gevindst ved trafikanlæg understøtter desuden væksten i bilejerskab. Samtidig bruge nogen lejligheden til at argumentere for havnetunnel af hensyn til de nye Københavnske bilister!

Tager man en tur til Wien, Köln eller Strasbourg kan man se gode eksempler på hvordan trafikproblemer kan tackles. Så tæt på som Göteborg og Rostock findes letbanesystemer. I Tyskland betragtes kollektivtrafikken som en ligeså naturlig og nødvendig samfundsudgift som veje, sundhedsvæsen og socialhjælp gør herhjemme. Desuden skaber moderne letbaner ligeså stor økonomisk vækst som metro.

Letbaner vinder frem overalt omkring os og er populære fra første dag. Transportmidlet er velafprøvet og opfattes som 'lækkert', fordi man som bilist stadig bevæger sig i det vante gademiljø. I letbanebyer ser bilister kun fordele ved letbaner, fordi de giver mere plads på vejen ved at udtynder bilmængden. Desuden kan man jo også selv køre med dem - og slippe for parkeringsprolemer og stress.

De fleste lande i Europa har mange letbaner, eller har igangsat letbaneprojekter. Tyskland har 57 byer med sporvejssystemer. Eneste lande i EU uden letbaner er Danmark, Litauen, Cypern og Malta!

Vi kan dog glæde os over, at Transportministeren nu ønsker at lovgive om letbaner, hvilket er første betingelse for overhovedet at kunne lave et beslutningsgrundlag for letbaneprojekterne i Århus og langs Ring 3 i Københavns omegn.

/HB

Læs korrespondancen med Trafikudvalg og Transportminister her: 2005_FTU&TM.pdf

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold