Letbaner.DK
 
Dyt båt - det kører ikke så godt
Nyhed 00108  

Dyt båt - det kører ikke så godt

Trafikkaos i kbh 30.10.05
Trafikken er en af de helt store udfordringer for de politikere, der efter valget udgør Københavns Borgerrepræsentation. Biltrafikken skal bremses. Ellers er der udsigt til 50.000 flere køretøjer over kommunegrænsen hvert døgn om fem år i en by, der allerede i dag er plaget af trængsel, støj- og luftforurening, skriver JP København d. 26.10.05.

Flere steder i de centrale dele af København, kommer hastigheden ikke over 10 km/t i eftermiddagsmyldretiden. Det giver ikke længere mening om, hvornår trafikken bryder sammen. "Det er den allerede delvist. Der er steder, hvor trafikken er gået i stå i myldretiden", fastslår Otto Anker Nielsen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Og det er ikke bare til gene for bilisterne - også for indbyggerne i regionen. Støj- og luftforurening følger i slipstrømmen på den tætte trafik. Støjforurening plager 50.000 boliger, mens luftforureningen med især partikler fra bilosen årligt koster samfundet ca. 780 Københavnere livet.

Alene fra sidste kommunevalg i 2001 voksede biltrafikken med 6%, dvs. ca. 37.000 flere biler hvert eneste døgn året rundt. Fremtidsprognoserne spår, at trafikken i Hovedstedsregionen med 1-2% om året frem til 2015. I fjor ejede borgerne i Københavns Kommune 86.325 biler. Prognoserne forudser, at det antal frem til år 2015 stiger med 25% til 110.000. Samtidig stiger antallet af pendlere med 85.000 frem til år 2020. Det er 130% flere end i dag. Hovedparten - 63.000 - vil pendle fra det øvrige Sjælland til Hovedstadsområdet.

Resultatet er allerede i dag en voldsom trængsel, 120.000 timer går hvert år tabt i køer på hovedstedsområdets veje. Det koster samfundet 5,7 mia. kr. om året, alene i tabt tid.

Havnetunnelen og bompenge

"Nogle steder i København vil havnetunnelen give mere trafik, end der er i dag. Andre steder vil den få trafikken til at falde. Men det er ikke meget," siger Otto Anker Nielsen, som tvivler på en gevinst ved havne tunnelen kan opveje den store investering. "Selvfølgelig kan bompenge løse nogle af problemerne - det har de gjort i London.

Men spørgsmålet er om det er tilstrækkeligt. Man kan jo ikke bare lægge en betalingsring, uden at trafikken får andre transportformer at søge over i. Vi skal jo ikke begrænse mobiliteten" siger Lise Drewes-Nielsen, der i samme åndedrag påpeger, at det ikke er videre gennemtænkt, når politikerne både taler om havnetunnel og kørselsafgifter.

Letbaner "Et af midlerne til at løse den kollektive trafik kan ifølge trafikforskeren være yderligere investering i kollektiv trafik. Man kunne f.eks. bygge et net af letbaner - f.eks. ud ad Nørrebrogade og Østerbrogade" iflg. Otto Anker Nielsen. Trafikforsker Lise Drewes-Nielsen forklarer: "En helhedsløsning for trafikken handler om at tænke trafik sammen med sundhed, miljø, plads og tid. Enkeltinvesteringer hverken løser problemerne eller vender udviklingen".

Metro er utilstrækkelig

Samlet set har en investering på efterhånden 17 mia. kr. ikke flyttet flere fra egen bil over i den kollektive trafik. Busserne i hovedstadsområdet og Metroen fragtede i fjor nogenlunde det samme antal passagerer, som busserne alle transporterede i 2001 - det drejer sig om 230 mio. passagerer årligt.

Det overrasker ikke Lise Drewes-Nielsen, professor ved Institut for Miljø, Teknologi og Samfund på Roskilde Universitet. "Metroen flytter ikke noget som helst. Den flytter noget kollektiv trafik ned under jorden, men de store problemer med biltrafikken løser den ikke".

Med til billedet hører, at Metroen endnu ikke lever op til passagerprognoserne. Oprindeligt forudså Ørestadsselskabet, at 59 mio. passagerer vil hoppe om bord på Metroen i år. Den prognose er netop nedjusteret for tredje gang, senest til en forventning om 36 mio. passagerer i 2005.

Hovedstadens Udviklingsråd, som står for busdriften, har siden 2001 nedlagt 18 buslinier og sat billetpriserne op med ca. 30% Den kollektive trafik har altså ikke formået at løse problemet med den stigende biltrafik, skriver Jyllands Posten.

/JP København d. 26.10.2005

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 21.03.13