Letbaner.DK
 
Letbaner i Århus er nu realistisk
Nyhed 00078  

Letbaner i Århus er nu realistisk

Letbanetog til Århus, grafik © Flemming Berg Olsen

14.06.05
DER TEGNER sig efterhånden en løsning af den kollektive trafik i Århus, hvor en ny letbane bliver rygraden i et fintmasket net af tog og busser.

Med udsigt til en ny by i Lisbjerg vil den konservative rådmand Poul B. Skou straks handle og have letbane-projektet fremskyndet. Målsætningen er, at den nye by i Lisbjerg skal have god kollektiv trafikbetjening, så folk fra begyndelsen vænnes til, at det er mest praktisk at benytte kollektiv trafik, når de skal til Århus. Det er samtidig vigtigt, at letbanen bliver et gennemarbejdet projekt, for der er ikke plads til fejl. For Århus er det en enestående mulighed for at komme videre og skabe et kollektivt trafiksystem, hvor de enkelte buslinjer integreres i letbanen, så alle busser ikke fremover behøver at køre til centrum og holde stævnemøde i Park Allé.

Letbaneplan til Århus Mange mennesker vil om få år ankomme til centrum med letbanen. Vi kan samtidig godt begynde at forberede nekrologen over privatbilismen i Århus centrum, for kommunen agter ikke at gøre det lettere for bilisterne. Tværtimod bliver endnu flere gader ensrettet i den kommende tid, og det er led i en overordnet strategi, der skal hindre bilisterne i at køre gennem centrum. Målet er at begrænse biltrafikken, og det skal nok lykkes, selv om det kan blive dyrt for noget af byens erhvervsliv, mens andre erhversdrivende vil opleve fremgang.

Århus kan næppe selv klare den store opgave, men mon ikke staten er villig til at hjælpe. Skiftende regeringer har de senere år været endog meget gavmilde med milliarder til den københavnske Metro, og der er slet ikke tale om et projekt i samme størrelsesorden i Århus. Det er ikke meningen, at letbanen skal køre under jorden. Den skal være en naturlig del af trafikken, og man er samtidig indstillet på at bruge det eksisterende skinnenet langs havnen i forsøget på at reducere omkostningerne ved projektet. For beboerne i Risskov må letbanen være årets glade nyhed. I løbet af få år slipper folk i Risskov for tog tværs gennem bydelen. Det er nemlig planen, at letbanen skal følge Randersvej til Skejby Sygehus. Derfra videre til Lisbjerg, og siden kobles letbanen på Grenaabanen og på den østjyske længdebane.

/ME


Læs mere om aftalen i Århus kommune.

Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 18.02.06