Letbaner.DK
 
DTU Letbaneseminar en succes
Nyhed 00045  

CTT's indgang på DTU
CTT's indgang på Danmarks
Tekniske Universitet

 

DTU Letbaneseminar en succes

 
10.09.04
Det var en fin gestus at Centeret for Trafik og Transport (CTT) på DTU i Lundtofte, inviterede en bredere kreds af interesserede.

Center for Trafik og Transport (CTT)

På CTT - DTU i Lundtofte blev der d. 9. september afholdt et seminar om Letbaner. Antallet af tilmeldte overraskede arrangørerne, og krævede en flytning til et auditorium i bygning 116.

De deltagende var en blandet flok af studerende fra flere universiteter, ingeniører fra de fleste ingeniørfirmaer, beslutningstagere fra trafikministeriet, folketinget, kommuner, DSB S-tog og mange almindelige interesserede, der blot ønskede at få udvidet deres horisont på letbaneområdet. I alt var der tilmeldt ca. 75 personer, som fik et foredrag i tre afdelinger.

Seminaret

Først fik vi en generel gennemgang af professor Otto Anker Nielsen og Alex Landex, hvor letbaneprojekter i Københavnsområdet blev gennemgået. Paradokserne ved den samfundsøkonomisk dårlige økonomi omkring kollektiv trafik, cykelstier og gågader sammenholdt med den gode samfundsøkonomi ved biler, blev taget op til vurdering. Under status for de igangværende studier blev det bemærket at en del studerende på CTT nu laver projekter om letbaner. Derefter en pause hvor centeret var vært for kaffe og kage og en snak på en solbeskinnet gang.

I anden afdeling bragte Sten Hansen fra Atkins Danmark os dybere ind i de samfundsøkonomiske effekter ved de forskellige trafikformer, og nødvendigheden af andre opgørelsesmetoder end dem der gælder i dag. "Skinnefaktoren" også kaldet "Baneeffekten" (som er det uforklarlige fænomen at uanset hvor gode busser man indsætter, så vil folk hellere lade sig transportere på skinner), blev nævnt som noget der bør medtages i de samfundsøkonomiske modeller. Endelig viste lektor Jacob Kronbak nogle modeller og resultater af strategiske effekter ved større infrastrukturanlæg. Her var dog mange af de "nye" tilhørere "steget af", i det sammenhængen imellem effekter ved Øresundsbroen og letbaner var lidt svær at se.

/HB


Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Læs mere her:

www.ctt.dtu.dk


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 16.09.08