Letbaner.DK
 
Bekymring om letbane i gadeniveau
Nyhed 00027  

Letbane foran Lyngby Storcenter 
Visualisering: Arriva/Alstom/CarlBro
Forsiden fra OPP-rapport, med en letbane på Klampenborgvej foran Lyngby Storcenter burde glæde direktøren, men han udtrykker kun frygt for sine kunder, som han mener altid vil komme i bil.

 

Bekymring om letbane i gadeniveau

 
15.02.04
Arrivas forslag til en letbane i gadeniveau vil ikke give de problemer som Lyngby Storcenter mener.

I avisen hver/DAG d. 13.02.04 udtaler direktør Torben Schwabe fra Lyngby Storcenter, at "en fremtidig letbane igennem Lyngby vil give uoverskuelige trafikale problemer medmindre letbanen bliver ført under jorden på strækningen Klampenborgvej - Buddingevej".

Letbaner.DK svarer d. 17.02.04 i samme avis at letbanen tværtimod vil afhjælpe flere af de nuværende problemer med bilkøer ved viadukten i det centrale Lyngby.

Erfaringen i udlandet er at letbaner i gadeniveau aflaster vejene for busser og biler i en sådan grad, at de resterende biler lettere kommer frem og gademiljøet forbedres.

Undergrundsstationer har derimod en vanskeligere tilgængelighed og egner sig ikke så meget til lokal trafik. De er bedre til regionaltrafik, der ikke aflaster bustrafikken i samme grad som letbaner i gadeniveau.

Letbaner.DK tror ikke at flertallet ønsker at blive transporteret i undergrunden, men hellere vil lade sig transportere oppe i lyset på åbne gader og strøg med integrerede hurtige trafikmidler.

Letbaner, der kan integreres i det eksisterende gadenet, tiltrækker da også en helt ny type rejsende. Den større komfort og hurtigere hastighed end med bus gør at letbanen ikke opleves som et fravalg af egen bil, men et tilvalg af noget der er bedre.

Letbaner i udlandet bruges af alle samfundslag. Derfor kan det forventes at en pæn procentdel af de nuværende bilister (ca. 25%) vil benytte letbaner.

Bedre dækning med niveau-løsning

Ved anlæg af en letbane i gadeniveau, som foreslået af Arriva, bliver ikke kun prisen halveret. Der kan også etableres flere standsningssteder langs ruten, f.eks. ved Lyngby Storcenter, der ellers IKKE kan påregne at få et selvstændigt standsningssted med en tunnelløsning.

Tilgængeligheden til letbanen i gadeniveau er meget let - og det frie udsyn til gadelivet giver en lækker og sjov oplevelse. Letbanen virker som et hurtigt 'rullende fortov', der er overdækket og med direkte adgang til butikker og arbejdspladser.

Samtidig kan en større del af bustrafikken overflødiggøres til fordel for miljøet. Linierne 190, 191, 196, 200S og 300S behøver således ikke længere at køre frem til Lyngby station, men kan nøjes med at køre til letbanen.

Erfaringer fra udlander viser at buspassagerer ikke har noget imod at skifte til en komfortabel letbane med høj frekvens.

Ekspropriationer kan undgåes

Fungerende borgmester i Lyngby Taarbæk, Lene Kaspersen (K) og borgmester i Glostrup, Søren Enemark (S) klager over nogen nødvendige ekspropriationer i Arrivas projektforslag.

Letbaner.DK har i deres ideoplæg til Ring 3 letbanen fra 2003 beskrevet en lidt anden linieføring, der i det væsentligste undgår ekspropriationer og nedrivninger.
(Se i menuen: Om Letbaner > Publikationer).

Tendensen peger på letbane

70% af borgerne langs Ring 3 går allerede ind for en letbane ifølge Megafon analyse.

70% vil ligeledes benytte den. Dette sammenholdt med udlandske erfaringer om letbaners popularitet og succes peger entydeligt på at en letbane kan blive et uvurderligt aktiv for indbyggere og erhvervsliv.

En letbane vil altså ikke give flere trafikproblemer, men tvært imod være en mulighed for at forbedre trafikforholdene til gavn for alle uanset om man kører i bil eller vælger letbanen.

Debatten for og imod er naturlig og nødvendig forud for en så vigtig beslutning, men i de byer, hvor der er etableret letbaner, er modstandere blevet til tilhængere.

/HB


Relaterede nyheder:

Ring 3 letbane gennem Lyngby

Se animation af letbane på Ring 3.
(Københavns Amt, 04.2005)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Læs mere her:

Lyngby bedst tjent med letbane i gadehøjde /Nicolai Østergaard
(hver|DAG d. 17.02.04)
Arriva vil bygge letbane.
(Folkebladet 09.10.03)

 
 
Ring 3 Letbanen i et Offentlig Privat Partnerskab

Forside Arrivas OPP-rapport
OPP-rapport fra
Arriva/Alstom/CarlBro 2004.01

  
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 15.09.08