Letbaner.DK
 
Åbning af Odense Letbane udskydes
Nyhed 00601  
Forside
Nyheder
Udland
TV & video
Hvad er letbaner?
Link
Om foreningen
Kontakt
Støttemedlemmer
Arkiv
Tilbage
Næste


Odense Letbane på den tidligere motorgade: Thomas B. Trigesgade. Foto: Letbaner.dk 2021

 
Åbning af Odense Letbane udskydes

 
08-16.12.21 (opdateret d. 29.12.21)

Projektets entreprenør, COMSA, har endelig fået godkendelse fra BaneDanmark til at strømsætte den samlede letbanestrækning til testkørsel.

D. 16.12.21 lykkedes det at få en aftale imellem Odense Letbane og Banedanmark, så testkørsler på hele letbanestrækningen kunne indledes.

Odense Letbane skriver, at åbningen står foran en ekstra forsinkelse på nogle måneder. Årsagen er, at projektets entreprenør, COMSA, har haft store vanskeligheder med at opnå endelig godkendelse fra BaneDanmark til at strømsætte de dele af letbanestrækningen, der grænser op mod BaneDanmarks anlæg.

- Vi har meddelt vores ejerkreds, at letbanen ikke når en åbningsdato inden for rammerne af den tidsplan, som COMSA præsenterede for os tidligere i år. Der er brug for ekstra tid til at færdiggøre projektet og afvikle de test- og træningsforløb, der går forud for driftsstart med passagerer, siger Mogens Hagelskær, administrerende direktør ved Odense Letbane.


Odense Letbane ved Banegården.
Foto: Letbaner.dk 2021

 

- Vi har over en længere periode været bevidste om tidspres i projektet. Dog ikke større, end at det ville kunne indhentes undervejs. Derfor har vi hidtil fastholdt vores forventning om åbning af letbanen omkring årsskiftet - også for derigennen at fastholde et konstant og maksimalt tryk på COMSA i relation til overholdelse af egen tidsplan.


Odense Letbane ved nybyggeri på tidligere Thomas B. Trigesgade. Foto: Letbaner.dk 2021

 

- På grund af situationen har vi længe efterspurgt dialog med COMSA på partnerniveau. Det seneste møde blev afholdt den 17. november, og her stod det klart, at mulighederne for at indhente tabt terræn i tidsplanen var udtømte. Og da der fortsat ikke var opnået endelig godkendelse til at strømsætte hele letbanestrækingen, tog vi konsekvensen ved at meddele denne forsinkelse, siger Mogens Hagelskær og fortsætter:

- Det er en ærgerlig og utilfredsstillende situation, at COMSA, som ansvarlig for anlægsarbejdet, ikke i rette tid har formået at sikre projektets fremdrift i henhold til den aftalte tidsplan.


Thomas B. Trigesgade er som forvandlet.
Foto: Letbaner.dk 2021

 

- Fra Odense Letbane P/S' side har vi over de seneste måneder bistået COMSA med yderligere ressourcer og teknisk bistand, ligesom vi har taget en mere aktiv rolle i kontakten med BaneDanmark. Det har medvirket til, at der nu er skabt en tæt og konstruktiv dialog med BaneDanmark. Når vi har tog på hele strækningen, har vi også forudsætninger for at melde ud om et mere præcist åbningstidspunkt.

Mogens Hagelskær understreger, at godkendelsen er den afgørende forudsætning for, at COMSA kan udforme en revideret tidsplan for den resterende del af projektet.


Odense Letbane ved Albani Torv på tidligere Thomas B. Trigesgade. Foto: Letbaner.dk 2021

 

- Vi forventer, at letbanen åbner i løbet af foråret 2022. Heldigvis er selve anlægsarbejdet tæt på afsluttet, hvilket er tydeligt for alle, der bevæger sig gennem Odense. Letbanens åbning kommer tættere på for hver dag, men jeg vil samtidig pointere, at sikkerhed er vigtigere end datoer - vi bruger den tid, der skal til for at udføre et godt og sikkert testforløb frem mod driftsstart, fastslår Mogens Hagelskær.

Det er Odense Letbane P/S' vurdering, at omkostninger ved den forsinkede driftsstart vil kunne afholdes inden for rammerne af det eksisterende budget, inklusive reserver. Dette med udgangspunkt i, at meromkostninger ved en forlænget anlægsfase i et vist omfang modsvares af dagsboder til COMSA som følge af den misligholdte tidsplan.


Odense Letbane på Albanigade set mod syd.
Foto: Letbaner.dk 2021

 
Fakta om Odense Letbane

  • Længde: 14,5 km
  • Stationer: 26
  • Gns. stationsafstand: 545 m
  • Strækningshastighed: max. 70 km/t
  • Kørespænding: 750 volt DC
  • Sporvidde: 1.435 mm (normalspor)
  • Samlet pris: Cirka 3 mia. kr.
  • Materiel: Variobahn 32 m fra Stadler
  • Frekvens: 7.5 min
  • Operatør: Keolis

 
/Kilde: Odense Letbane


Odense Letbane på Vestre Stationsvej med græstracé.
Foto: Letbaner.dk 2021

 


Odense Letbane station Vesterbro med ilagte sporskifter til 2. etape. Foto: Letbaner.dk 2021

 


Køreledningsanlæg justeres på broen over banen på Middelfartvej. Det er særlig her Banedanmark er nervøs for køreledningsanlæggets indflydelse på deres gamle signaler. Foto: Letbaner.dk 2021

 


Relaterede nyheder:

Uppsala har valgt letbane frem for BRT

Uppsala Kommune besluttede d. 24/11-21, at bygge en letbane, skriver Infrasverige d. 25/11-21 (06.12.21)

Odense Letbane åbner snart

Status for Odense Letbane, der har lagt det sidste stykke skinne på Albanibroen. (20.04.21)

I Odense testes letbanetoget i sporet

Forventningen er, at Odense letbane åbner i efteråret 2021. Men allerede d 21/4-20 kunne man opleve det første letbanetog på sporet. (26.04.20)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen Øverst til venstre.
   

Billedreportage !

 

Læs mere her:

Se video: Testleder kalder Odense Letbanes første testkørsel på hele strækningen "fantastisk" (Odense 16.12.21)
Klar til testkørsel på hele letbanestræk-ningen (Odense 16.12.21)
Endnu en forsinkelse rammer Odense Letbane: Nyt bud er foråret 2022 (Odense 01.12.21)
Svar på det helt store letbanespørgsmål (Odense 24.11.21)
Første tog til Tarup Center markeret med brunsviger (Odense 23.11.21)
Vigtige dage i vente for Odense Letbane (Odense 23.11.21)
Stort potentiale for Tarup Center (Odense 23.11.21)
Første letbanetog når frem til Tarup: Nu udvides testkørslerne til hele strækningen (Odense 22.11.21)
BT: Togpassagerers sikkerhed i fare (Odense 20.11.21)
Nemmere at tage del i kulturlivet (Odense 18.11.21)
Aktindsigt afslører: Spansk entreprenør på letbanen har flere gange truet med byggestop (Odense 15.11.21)
Selvfølgelig skal Odense have anden etape af letbanen (Odense 15.11.21)
 


Odense Letbanes linjeføring gennem byen. Kilde Wiki

  
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 29.12.20