Letbaner.DK
 
Lov om Hovedstadens Letbane forsinkes
Nyhed 00509  


Visualisering af Ring 3 letbanen foran Herlev Hospital
Foto: Torben Eskerød. Visualisering udført af Cenario v/Lars Hifling.

 

Lov om Hovedstadens Letbane forsinkes

 
01.04.16 (opdateret d. 03.04.16)
Ændringsloven om Ring 3 letbanen er forsinket flere gange af stor forvirring om anlægspriserne.

Den endelige vedtagelse ved 3. behandling skulle være gennemført d. 17/3, men er udskudt på grund af spørgsmål og ændringsforslag. Det er lykkedes et mindretal i Lyngby-Taarbæks byråd at bringe diskussionen om letbanen kontra busløsning ind i Folketinget.

Det er Liberal Alliance (LA) og Dansk Folkeparti (DF) der stiller spørgsmål. Dette er desværre ikke nogen aprilsnar!

Useriøs debattone i Lyngby ført op i Folketinget

Enkelte borgere i Lyngby har igennem længere tid udbredt vildledende oplysninger og tal på banen om letbanen. I dag er der kommet flere vildledende oplysninger om letbanens pris fra en "anonym Cowi-medarbejder", der mener at man skal lægge trafikomkostninger og eksternt betalte ledningsomlægninger på prisen. Dette har aldrig været praksis i nogen statslige anlægsprojekter. (Trafikomkostninger er det fiktive værditab, der kan beregnes ud fra tidstab for biler i anlægsperioden).

Cowi bakker op om budgetterne

Cowi tager afstand til udtalelsen i Ingeniøren: 'Cowi kan ikke genkende de fremsatte påstande, herunder at konkrete anlægsarbejder ikke skulle være medtaget i budgettet, således at projektets samlede anlægsbudgettering skulle være mangelfuldt', skriver pressechefen Charlotte Holm i en kortfattet mail til Ingeniøren.

'Cowi kan bekræfte, at alle besluttede tilkøb er indeholdt i budgettet, og at trafikanternes omkostninger ikke skal indgå i anlægsbudgettet' skriver hun.


Skitse til Linjeføringen igennem Lyngby og DTU.

 

10 kommuner sat planken ud af ét mindretal

10 kommuner langs Ring 3 i Hovedstaden kan lige nu se på at et mindretal af politikere i Lyngby-Taarbæks byråd gør alt hvad de kan for at spolere et længe planlagt fælles projekt, der skal være til gavn for hele Hovedstadsområdet. Letbanen spås at blive en uvurderlig vækstmotor for kommunerne.

Lyngby-Taarbæk Kommune siges især at få økonomisk gavn af letbanen i form af værdistigninger og investeringer med tilflytning af flere store arbejdspladser, som fx Microsoft der er flyttet til Lyngby og Novozymes, der også har besluttet at flytte.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og borgmester i Herlev, Thomas Gyldal Petersen udtaler, at det er uværdigt, og at Folketinget burde holde sig for gode til dette.

Der er tillid til den positive effekt af letbanen

Eksperter vurderer stadig at en busløsning ikke vil kunne give en tilsvarende attraktionsværdi, og stort set vil betyde status quo i forhold til den nuværende busbetjening.

Transportministeren har også udtrykt tillid til, at letbanen, i højere grad end busser, er i stand til at tiltrække bilister til den kollektive trafik og vil få stor betydning for aflastning af vejtrafikken i korridoren.

Transportministeren har desuden i flere svar til Transportudvalget klart fremhævet at letbanen har flere fordele frem for busløsningerne: "Tidsgevinsterne for de kollektive trafikanter er opgjort til ca. 1,9 mia. kr/år. Tidsgevinsterne ved at etablere letbanen i stedet for den eksisterende busdrift kan være undervurderet, da trafik-modellen OTM ikke opererer med forsinkelser for busdriften som følge af trængsel", skriver ministeren i et svar.

Anlægsprisen i Ring 3 projektet

Ifølge lovforslagets bemærkninger er den samlede anlægspris med reserver 4,1 mia. kr. for 28 km, hvortil kommer ledningsomlægninger til 800 mio. kr., som betales af ledningsejerne ifølge Metroselskabet.

Ifølge Letbaner.dk er det i udlandet helt normalt at ledningsomlægninger kan koste op til en tredjedel af letbaners samlede anlægssum, da de mest kører i byer.

Ligeledes vurderes den gennemsnitlige kilometerpris på 200 mio. kr. for helt normal for letbaner. Faktisk ligger prisen i den lave ende (150-300 mio. kr. pr. km), hvilket igen kan sammenlignes med Metro Cityringens 1,4 mia. kr. pr. km.

Og så bør de mange fordele på miljø og trængselsområdet tages med, hvilket LA nu bagatelliserer i hidsige vendinger.
 

Sammenligning med København-Ringsted projektet:

  Anlægspris alene inkl. reserver Passagerer hver dag
Ring 3 letbanen 4,1 mia. kr. 43.000
København-Ringsted 10,4 mia. kr. 38.900
Sammenlignet med København-Ringstedbanen vil Ring 3 letbanen være under halv så dyr, men bliver til gavn for flere pendlere.
 

Ministeriet har i forvejen travlt

De mange høringer, ekspert- og udvalgsmøder har fyldt kalenderen for Trafikudvalget og Transportministeren her i sidste sekund. Det sker på trods af at flere rapporter gennem årene allerede har afsøgt de forskellige løsningsmodeller hvilket lå til grund for valget af en letbane.

Alligevel er det lykkedes LA med støtte fra de Konservative, og nu også DF, at så tvivl om denne løsning. Venstre og Konservative står stadig ved deres forlig om en letbane, selvom også Konservative hellere så en busløsning. Vestrefløjen og De Radikale er fortsat 100% for letbaneløsningen.

Kritisk debat kun i Lyngby

Der har i de seneste år været en kritisk og til tider useriøs debat omkring projektet i Lyngby, hvor enkelte aktive borgere, bistået at et lille mindretal i kommunalbestyrelsen, har forsøgt at få stoppet projektet til fordel for en busløsning.

Argumentet er angiveligt at moderne busser skulle være ligeså gode, hurtigere- og meget billigere at anlægge. Det sidste er rigtigt, men de andre argumenter kan diskuteres. Der har ikke været lignende debatter i de øvrige 10 kommuner, hvor både byråd og borgere har store forventninger til letbanen.

Der er kommet et væld af tilsyneladende bevidst misinformation og forkerte tal frem i læserbreve. De har tydeligvis ikke læst projektet eller de mange fornuftige svar de har fået fra både ind- og udland gennem flere år.

Modstand bliver til glæde når banen kører

Hvis det går som i Bergen og andre steder, hvor der er oplevet stor modstand imod letbanen, så vil dette ændre sig til udelt glæde. Når først letbanen kører vil det gå op for folk hvilke værdier letbanen tilfører byen og livet omkring den.

Men problemet er hvis en lille gruppe borgere og politikere, med misinformation får held til at stoppe projektet.

Nu gælder det om at have is i maven og stole på de mange års forarbejder. Ikke mindst de super gode erfaringer fra udlandet.
 


Bergen bybane i Nestun, d. 22.06.2010.
Foto: Morten Engelbrecht

 

Lovforslag (Lov nr. 102) er blevet forsinket af flere ekstra møder og spørgsmål.
Her er behandlingsforløbet pr. d. 03.04.16.
 1. behandling d. 26.01.16
  Udvalgsbehandling d. 03.03.16
  Afgivelse af betænkning d. 15.03.16
 2. behandling d. 28.03.16
  Lukket høring om BRT d. 30.03.16
  Lukket samråd om letbanen d. 12.04.16
  Udvalgsbehandling d. ??.04.16
  Herefter afgivelse af tillægsbetænkning
 3. behandling d. ??.04.16
Lovforslaget hedder formelt:
Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.).

 

Kilder om Ring 3 letbanen:

Det grønne område, Ingeniøren, samt Metroselskabet

Folketingets lovgrundlag: Lovforslag 102

LETBANE PÅ RING 3, Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra 2013

Kilder om København Ringsted-projektet:

Banedanmark, Fakta om den nye bane

Trafikstyrelsen: "København-Ringstedprojektet, Miljøredegørelse 1" s. 44

Rigsrevisionens rapport, sept 2015

 
/NW /HB

 


Relaterede nyheder:

Busløsning dur ikke på Ring 3

Kan letbanen i Ring 3 erstattes af BRT-busser? Movia svarer i Altinget d. 7/4-16. (13.04.16)

Letbaneløsning på plads i Lyngby

Et nyt bymiljø i det centrale Lyngby og linjeføring gennem DTU er en del af Ring 3 løsningen. (14.09.15)

L for letbane

Nu har letbane i hovedstadsområdet fået eget logo (14.05.15)

Letbanen langs Ring 3 er fremsat

Lovforslag 165 om Ring 3 Letbanen er fremsat af ministeren d. 13/11 og kommer til 1. behandling d. 21/11. (19.11.13)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Nu gælder det om at have is i maven og stole på de mange års forarbejder.
Ikke mindst de super gode erfaringer fra udlandet.

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Sidste nyt: Letbanen kan tidligst tages af bordet om et år.
(Ring 3 - 13.04.16)
Usikkerhed om letbane-projekt efter samråd
(TV2 Lorry 12.04.16)
DF støtter Letbanen Lorry
(Ring 3 - 11.04.16)
Borgmestre til kamp for letbane
(TV2 Lorry 10.04.16)
LOOP City anbefaler også letbanen på Ring 3
(Ring 3, 08.04.16)
Borgmestre i kamp for letbane-projekt
(TV2 Lorry 08.04.16)
Brev om letbanen fra de 11 kommuner (pdf)
(Folketng 07.04.16)
Brev om letbanen fra Region Hovedstad (pdf)
(Folketng 07.04.16)
Movia: BRT er en god løsning -
Bare ikke på Ring 3

(Altinget 07.04.16)
DEBAT: Grundløse påstande
(Lyngby 05.04.16)
DEBAT: Flere ukorrektheder
(Lyngby 05.04.16)
LETBANE KAOS
(TV2 Lorry 04.04.16)
Byudvikling vil blive ramt hårdt, hvis letbane droppes
(TV2 Lorry 04.04.16)
Nyt angreb mod letbaneløsning
(Byggeri 04.04.16)
Anonym står frem: Letbanen kan blive dobbelt så dyr
(Københvn 03.04.16)
Borgmester om letbane-kaos: Det er usagligt
(Herlev 02.04.16)
Cowi afviser letbane-sminke:
Vi har regnet alt med i budgettet

(Københvn 01.04.16)
Anonym Cowi-medarbejder advarer politikere om milliard-ekstraregning for letbane
(Københvn 01.04.16)
Politisk tvivl om letbane-projektet
(Københvn 31.03.16)
Letbanen er en gave til borgerne og økonomien SF (Lyngby 31.03.16)
DEBAT: En useriøs debatform
(Lyngby 22.03.16)
DEBAT: Letbanen og de historieløse
(Lyngby 21.03.16)
 
 
Byudvikling og Letbaner

Berlingske TEMA 2014

 
 
 
Letbanen for dummies

TEMA i "det grønne område" d. 15.03.2016

 


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 03.04.16