Letbaner.DK
 
Tysk ekspert om IC4
Nyhed 00404  

IC4 tog i Skanderborg, foto: Helge Bay
IC4 tog i Skanderborg

 

Tysk ekspert om IC4

 
07.09.11
"En kyndig kontrollant havde grebet ind tidligere".

Nyheden om, at de danske IC4-tog er så upålidelige, vækker opsigt i den internationale jernbanebranche. En "Tysk ekspert i indkøb af jernbanemateriel retter hård kritik mod DSB's håndtering af IC4-skandalen. Selskabet burde have kontrolleret Ansaldoredas tekniske løsninger langt grundigere og langt tidligere", oplyser Ingeniøren d. 02.09.11.

Nyheden om, at de danske IC4-tog er så upålidelige, at de måske aldrig nogensinde bliver indsat i intercitydrift, vækker opsigt i den internationale jernbanebranche. Et voksende kor af kritiske stemmer betegner den dansk-italienske togskandale som den værste nogensinde - og peger på DSB som hovedansvarlig.

Blandt de største profiler er prof. dr. ing. Markus Hecht, direktør på Institut for Land-og Søtrafik ved Technische Universität i Berlin. Hans kritik af DSB 's håndtering er knusende: »Det er en kompliceret sag at anskaffe nye tog. Materiellet skal harmonere med infrastrukturer, der er forskellige fra land til land. Jo mere udviklet et banesystem er, desto mere specifikke bliver kravene. Derfor er det bydende nødvendigt at have store kompetencer på både bestillerog producentsiden.« Og danskerne har manglet de rette bestillerkompetencer, fastslår Markus Hecht, ifølge Ingeniøren.

To sammenkoblede IC4 i Skanderborg, foto: Helge Bay
Sammenkobling har givet store problemer.

Blåøjet

"DSB har forholdt sig usandsynligt blåøjet", kritiserer han. Ellers ville IC4-forløbets snublende start aldrig have udviklet sig til en sådan fadæse, konkluderer han.

Ganske vist har nye togsystemer ofte børnesygdomme, medgiver den tyske rådgiver. Men i forhold til dem er IC4 en patient i slutstadiet: »I mere almindelige tilfælde oplever vi måske forsinkede leverancer på enkelte fartøjer eller begrænsede tophastigheder på grund af manglende godkendelser.

I forhold hertil har jeres problemer været massive. De har gjort, at en komplet togflåde basalt set er ubrugelig, og har på den måde forvoldt skade på hele jernbanesystemet i Danmark", slutter Ingeniøren.

Sjællandske kandidater vil skrotte IC4

De håbløse IC4-tog, som skulle have været på skinner i 2006, skal erstattes af eldrevne tog, lyder det fra sjællandske trafikpolitikere, skriver Sjællandske d. 02.09.11. Kandidater, der ikke sidder i Folketinget i dag, er knap så sikre på, hvad der skal ske.

Det var ekstra interessant for togpassagerer på hele Sjælland, fordi det samtidig hed sig, at IC3-togene i landsdels-trafikken dermed skulle overgå til de sjællandske pendlerstrækninger Kalundborg-København og Nykøbing F.-København. Dén plan har IC4-farcen indtil videre blokeret for, og i stedet har sjællænderne fået lejede dobbeltdækkertog, skriver Sjællandske.

"Jeg så gerne, at de helt blev skrottet. DSB må leje eller lease nogle andre tog i udlandet, og det skal være eldrevne tog. Hovedsagen for mig er, at de sjællandske pendlere får nogle tog, som er komfortable og driftsikre, som folk vil køre i fremfor at tage bilen", siger den nuværende formand for folketingets trafikudvalg, Flemming Damgaard Larsen (V), Kirke Hyllinge.

Togets tidshorisont er uklar, foto: Helge Bay
Togets tidshorisont er uklar

Hvad skal det ende med

Vi ser at de 83 italiensk producerede togsæt, der blev bestilt i år 2000, stadigvæk ikke fungerer optimalt. I 2009 overtog DSB ansvaret for færdiggørelse, men der kører stadig kun enkelte af dem i daglig drift.

IC4-togene plages af et utal af tekniske problemer, som DSB kæmper med at udbedre. Derfor reserveres der i øjeblikket ikke flere pladser i toget, end at alle kan flyttes over i et IC3 tog.

De passagerer som har prøvet IC4 har oplevet høje støjniveauer fra motorer, karrosseri og hjul. Motorer trækker ujævnt og toget bevæger sig hårdt i sporet. Desuden er betjeningen dårligere, idet rullevognen ikke kan forcere de indvendige trapper via elevatorer, der ifølget togets personale aldrig er blevet godkendt til brug. De er livsfarlige for passagerer der står i vestibulen.

Ser man på det æstetiske indtryk, så er designet koldt og indretningen virker rodet og der er ikke ofret indvendig udsmykning, som i IC3-togene.

IC4 overhales i Skanderborg, foto: Helge Bay
IC4 overhales af to Arrivatog i Skanderborg

Forbedringer

Det skal dog nævnes, at der er positive forbedringer i IC4. Toget har et lavtgulvsafsnit til glæde for dårligtgående og barnevogne - når perronen ellers passer til togets højde.

Toget er også mere rummeligt end IC3. Kendere af togenes problemer siger desuden, at der efterhånden er tale om mere "normale" fejl, altså fejl som må forventes på specialbyggede tog.

IC4 skulle forlængst have overtaget betjeningen af landets hovedstrækninger mellem København og Jylland, men hvad historien ender med kan vi endnu kun gisne om.

Under alle omstændigheder vil IC4 aldrig blive et stort skridt fremad i forhold til IC3, og talen om at de ender som regionaltog er ikke utænkeligt. Det vil helt sikkert være klogt at starte elektrificering af strækningen Fredericia-Aalborg straks.

/HB


Relaterede nyheder:

Ingen CO2 mål for jernbanen

Med IC4 og afventning af nye signaler er starten på elektricificeringen udskudt mindst 10 år. (25.05.09)

IC4-skandale kan betyde flere el-tog

DSB har givet leverandøren et ultimatum, som kan betyde at IC4-kontrakten ophæves om et år.
JP
(24.05.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Det skal dog nævnes, at der er positive forbedringer. Toget har lavtgulvsafsnit til glæde for handikappede og barnevogne - når perronen ellers passer til togets højde.

/Letbaner.dk

 
 

Læs mere her:

Softwarefejl i IC4-tog er umulige at reparere.
(Ingeniøren 20.09.11)
S og V: Stop IC4-projektet nu!
(Ingeniøren 02.09.11)
Tysk jernbaneekspert om IC4: »En kyndig kontrollant havde grebet ind tidligere«.
(Ingeniøren 02.09.11)
Kritiske rapporter om IC4-tog sovses ind i valgkampen.
(Ingeniøren 30.08.11)
Italiensk industri-gigant sætter Ansaldobreda til salg.
(Ingeniøren 23.08.11)
28 danske IC4-inspektører i Italien – Hvad laver de egentlig?.
(Ingeniøren 01.08.11)
Forsker: Vi risikerer at blive et tog-uland
(Folketidende 27.07.11)
Transportminister: 'IC4 kommer ikke ud at køre'.
(Ingeniøren 23.08.11)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold