Letbaner.DK
 
Velkommen til ny transportminister
Nyhed 00365  

Hans Christian Schmidt
Ny transportminister,
Hans Christian Schmidt (V)

 

Ny transportminister ønskes velkommen

 
03.03.10
Vi håber, at den nye transportminister vil fastholde de letbaneinitiativer, der allerede er i fuld gang.

At fastholde de nuværende letbaneinitiativer vil falde fint i tråd med de transport-politiske tiltag i det nye regeringsprogram "Danmark 2020". Her vil man fastholde og udvide den klima- og miljøindsats, som transportområdet skal igennem i de kommende år.

"Den grønne transport skal også udmønte sig i et markant løft af den kollektive transport, så det meste af fremtidens vækst i trafikken løftes af den kollektive transport," kan man læse i regerings transportpolitik.

En markant udvidelse af den vedvarende energiforsyning, vil forhåbentlig også kunne sætte fart i en elektrificering af den kollektive trafik på skinner, for at vi på længere sigt kan få en stor og fleksibel forsyningssikkerhed.

I Sverige har man for længst vedtaget, at kollektiv skinnetrafik i form af jernbaner og letbaner skal køre på grøn strøm. Det har krævet store investeringer, men tilsvarende investeringer har man ikke foretaget i Danmark. Derfor er vi sakket langt bagud, ikke mindst i forhold til de øvrige EU-lande, hvor højhastighedstog mellem landsdelene og letbaner i byerne har fået mange bilister til at køre kollektivt og endog fravælge de forurenende fly.

Lokalpolitisk initiativ

På lokalpolitisk initiativ er to byer i gang med at etablere grøn kollektiv trafik med tilhørende byrumsrenovering, støttet af de lokale trafikselskaber. Staten har bevilget mia.kr. til første etape af et letbanenet i Århus, der er planlægt åbnet i 2015, og Odense har fået bevilget 4 mio.kr. til en VVM-undersøgelse af en letbane, der er planlagt åbnet i 2017.

Det er disse grønne kollektive bytrafik-initiativer, som vi håber, at transportminister Hans Christian Schmidt vil bakke op om.

/ME


Relaterede nyheder:

Århus Letbane sendes i 2. høring

Århus byråd har d. 16.12.09 godkendt at fremlægge VVM-rapport om Århus letbane til høring. (18.12.09)

Selvfølgelig Letbane i Odense

Transportministeren udtaler sig positivt om støtte til letbaneprojekt i Odense. (18.11.09)

Politisk opbakning til letbane

Transportminister Lars Barfod (K) er nu positiv overfor etablering af letbane fra Lyngby til Ishøj og Brøndby. (17.08.09)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Letbaner.DK ønsker Hans Christian Schmidt velkommen som ny transportminister og håber at han vil fastholde letbaneinitiativerne. 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold