Letbaner.DK
 
Forundersøgelser om letbane i Odense
Nyhed 00356  

Østre Stationsvej. Visualisering Odense Kommune
Østre Stationsvej

 

Forundersøgelser om letbane i Odense

 
27.10.09
Målet er, at Odense letbanes 1. etape skal være i drift indenfor år 2017.

Odense kommune er nu i gang med forundersøgelser til 1. etape af en letbane på 7 km, der skal køre mellem Odense Banegård Center, Rosengårdscenteret, IKEA og Syddansk Universitet for at ende ved et Park and Ride-anlæg ved motorvejen. Letbanen vil også komme til at betjene det nye Regionssygehus samt en ny Forsker- og videnpark, der skal bygges i de kommende år.

Borgmester Jan Boye håber, at en letbane i Odense er en realitet inden længe. Borgmesteren udtaler bl.a.: "Kommunen har vedtaget en miljøpolitik, hvor man vil arbejde for at blive Danmarks mest bæredygtige by og en grøn by i verdensklasse. Her passer letbanen perfekt ind, da det er en hurtig, komfortabel og miljørigtig måde at bevæge sig gennem byen på. Samtidig ønsker vi at skabe en bymidte, hvor fokus er på mennesker og bæredygtige løsninger. Så jeg håber meget, at de undersøgelser, der er i gang, kan fremskynde processen med at få en letbane til Odense."

For 1½ år siden begyndte man at drøfte mulighederne for etablering af en letbane i Odense, og allerede nu er forundersøgelserne igangsat. De skal sikre, at letbanens placering og de ambitiøse planer kommer til at give flest mulige kvaliteter til Odense.

Den miljøvenlige letbane er også et centralt element i planerne om at lukke Thomas B. Thriges Gade for den forurenende biltrafik, og omdanne gaden til et strøg med nye mødesteder, der vil give plads til et pulserende byliv med leg og udfoldelse. Målet er, at letbanen skal være i drift indenfor år 2017.

Disse tiltag er baserede på talrige udenlandske erfaringer, hvor tidligere gader med gennemkørende biltrafik forvandles til miljømæssige oaser med letbaner til gavn for mobiliteten og borgernes sundhed.

Letbaneudstilling

En målrettet planlægning har bl.a. resulteret i, at Odense kommune allerede nu kan vise borgerne eksempler på, hvordan en letbane vil se ud i byen. Det er en udstilling, der er udformet som en imiteret model af en letbanevogn med generelle informationer om, hvad en letbane er og om Odenses letbaneplaner.

Udstillingen flyttes rundt i byen i ugerne 42, 43, 44 og 45, hvor den besøger nogle at de steder, som vil få glæde af den rigtige letbane. Der udleveres også brochurematerialer til interesserede ikke alene om letbaneplanerne, men også om udformningen af Thomas B. Triges Gade i fremtiden.

På et postkort kan borgerne så skrive deres idéer om, hvordan de mener, at byrummet skal være i gaden. Odense kommune planlægger at udskrive en arkitektkonkurrence for omdannelsen af Thomas B. Triges Gade, og det er for at samle inspiration til programmet for arkitektkonkurrencen, at kommunen gerne vil høre borgernes mening.

Borgmester Jan Boye ved udstilling
Foto: Odense Kommune
Borgmester Jan Boye ved præsentation af udstillingen. Foto: Odense Kommune

 

Finansiering

Da letbanen i Odense understøtter visionerne og tankerne bag aftalen om en grøn transportpolitik, finder kommunen det naturligt at invitere Folketinget og Transportministeriet med ind i arbejdet med etableringen af letbanen.

I første omgang ansøges om 10-15 mio.kr. til finansiering af et forprojekt og senere VVM-undersøgelse.

Mon ikke staten kan finde de ca. 150 mio. kr. pr. km. som letbanens 1. etape koster. Det kan jo ses i lyset af, at den københavnske metro nu beregnes at ville koste ca. 1,3 mia. kr. pr. km.

Sporvognene forsvandt fra Odenses gader i 1952, men odenseanerne kan glæde sig over, at de i den nærmeste fremtid kommer til at stifte bekendtskab med en videreudvikling i form af moderne letbanevogne.

/ME


I fremtiden kan man læse mere om letbaneplanerne på siden: www.byenudafboksen.dk
(City Design Odense)

 


Relaterede nyheder:

Odense letbaneplan på skinner

Borgmester Jan Boye forventer, at den første letbanelinje i Odense er klar i løbet af 2016. (19.05.09)

COWI: Letbane i Odense er for dyr

Odense er stor nok til en letbane, svarer Letbaner.DK i Fyns Stiftstidende. (15.03.09)

Odense skaber bymiljø med letbane

Odense samler byen ved at lukke den centrale motorgade Thomas B. Trigesgade for biler. (27.02.08)

Odense vil have letbane-net

Odense Kommune og FynBus har sammen lavet en skitse til, hvordan et letbane-net kan se ud. (16.01.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
Linjeplan for Odenses 1. letbaneetape
Linjeplan for Odenses 1. letbaneetape
 
 

Læs mere her:

Læs mere om fremtidens letbaner på www.byenudafboksen.dk (City design Odense)
Ingen løfter om letbane til Odense
(TV2 Fyn 07.11.09)
Nye toner fra trafikminister (login)
(Fyens 08.11.09)
Barfod: Letbanen er ny for mig (login)
(Fyens 08.11.09)
Boye: Her tog letbane-rapport fejl (login)
(Fyens 08.11.09)
Lad os tænke i nye baner (login)
(Fyens 07.11.09)
Hit med letbanen.
(Fyens 07.11.09)
K-minister tvivler på letbane-økonomi.
(Fyens 06.11.09)
Thorning lover letbane i Odense.
(Fyens 05.11.09)
Kritik af kampagne for letbane i Odense
(TV2 Fyn 09.10.09)
Pressemeddelelse om letbanen
(Odense Kom. 06.10.09)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold