Letbaner.DK
 
Moderne sporvogne i fremtiden
Nyhed 00223  

Moderne sporvogn over Freiburg banegård, 
Foto Helge Bay, 1999
Moderne sporvogn over Freiburg Hbf.
Foto: Helge Bay, 1999

 
20.02.07
Vi har modtaget følgende debatindlæg om fremtidens letbanemuligheder fra Benny Haugshøj, Helgolandsgade 10, 1653 København V.


Moderne sporvogne i fremtiden

Tusinder af mennesker dør alt for tidligt pga. den dårlige luft i de større byer. Bilernes udstødningsgas, støj, trafiktæthed og bilkøer bliver der mere og mere af i vores byer.

Der satses millioner eller måske rettere milliarder af kroner på flere veje til endnu flere biler for at løse trafikproblemerne. Vi risikerer ligesom i USA at opbygge et byernes bilsamfund, som vi ikke kan blive af med. I stedet for dét skal byerne satse på moderne og miljøvenlige letbanesystemer i byerne. Og der findes gode eksempler at følge.

Det gode eksempel

Adskillige byer rundt om i verden har investeret i en trafikudvikling, der ikke går bilens vej, men får sporvogne til at køre fra byernes omegn ind til deres centrum og ud igen.

Vi behøver ikke at tage ud i den store verden for at se dette. Vi kan såmænd blive i vores egen verdensdel, hvor alle andre lande end Danmark har sporvogne som en del af det kollektive trafiksystem. I både Frankrig og Tyskland har man i de store byer gjort noget ved trafikudviklingen. En af disse byer er tyske Freiburg med 200.000 indbyggere.

Freiburg har vist vejen

For ca. 25 år siden syntes de fleste i Freiburg, at den kollektive trafik var trist og gammeldags.

Det var for det meste de dårligst stillede, som kørte med fortrinsvis busser. 60 pct. af alle rejser ind og ud af byen skete med bilen, og tendensen var stigende. 40 pct. af rejserne foretoges med bus eller cykel. Hvis ingen gjorde noget, var fremtidsscenariet masser af biler med alt, hvad det ville føre med sig af forurening og timelange bilkøer i en by med stadig flere indbyggere.

Flere cykelstier

Tanken var derfor nær: Hvorfor ikke forsøge at vende den udvikling?

Kommunen undersøgte spørgsmålet nøje (tysk grundighed) og bestemte sig for at satse på et nyt sporvognssystem. Med op til 80 pct. i statsstøtte til udbygningen med flere linjer på kryds og tværs gennem byen, hvor folk skulle til og fra, blev der bygget nye sporvognslinjer med ca. fem minutter mellem sporvognene. Med plads til 180 passagererer og et enkelt billetsystem var succesen hjemme.

Samtidig byggede man mange flere cykelstier, som især ville blive brugt i sommerhalvåret.

I vinterhalvåret øgede man så antallet af afgange med sporvognene, så disse var et alternativ til cyklen på de kolde og våde dage. Busserne var der også, men nu som fødelinjer til sporvognene, der var de eneste, der kørte helt ind til centrum. Bilerne blev der også plads til, men det var på bestemte hovedstrøg, samtidig med at biltrafikken i det hele taget blev begrænset i den indre by.

Parker og rejsanlæg

Og som rosinen i pølseenden blev der anlagt gratis p-pladser ved endestationerne, så bilisterne blev lokket over i sporvognene. Se, sådan kunne og kan det gøres. For resultatet blev, at det i dag er 60 pct., som tager sporvognen, mens 40 pct. tager bilen. Og så er det alle høj som lav der nu kører i sporvogn.

Store omkostninger

Det er naturligvis oplagt, at København får sporvogne igen (det nye danske ord er for øvrigt letbaner).

I Århus, hvor busselskabet fortsat hedder Århus Sporveje, har man allerede gennem flere år haft planer om genindførelse af sporvogne. Og i både Odense og Ålborg kan de såmænd sagtens være med på (spor)vognen.

Imidlertid er det store problem investeringsomkost-ningerne. Der er tale om mange milliader kroner, som ingen hverken de 98 nye storkommuner eller de 5 regioner vil kunne klare.

Derfor er det Folketinget, der skal på gaden og bevilge pengene til dette miljøvenlige trafiksystem, hvor både udstødningsgasserne og bilkøerne bliver mindsket i forhold til i dag, og støjen og trafiktætheden bliver meget mindre.

Og så kan det danske samfund i øvrigt spare en masse penge ved at genindføre sporvogne. De tiloversblevne penge kan så bruges til skattelettelser eller mere velfærd!

/Benny Haugshøj

(Lidt forkortet af red. Også bragt i JyllandsPosten d. 12.02.07).


Relaterede nyheder:

Et vigtigt argument savnes i debatten

Læserbrev:
Hvad gør dem uden kørekort?

(13.01.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Link:

Sporvognen er fremtiden.
(JP d. 12.02.07)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold