Letbaner.DK
 
Tog og bil er næsten lige i én myldretime
Nyhed 00130  

Tog og bil er næsten lige i én myldretime

IC3-tog, foto: Helge Bay 14.12.05
Ifølge en undersøgelse foretaget for DSB har Hovedstadens tog en langt vigtigere rolle for pendlertrafikken end hidtil antaget.

45% af pendlerne tager i den travleste time toget, mens 55% vælger at sidde i motorvejskøerne. Men dette forhold gælder kun i den travleste time. Resten af dagen er biltrafikken klart den største.

"Både antallet af togpassagerer og bilister er siden 2000 vokset år for år, men mens toget har haft fremgang i myldretiden, hvor pendlerne typisk kører, er stigningen i biltrafikken sket uden for myldretiden, da der ganske enkelt ikke kan presses flere biler igennem motorvejssystemet mellem kl. 6 og 9 om morgenen." skriver Berlingske Tidende.

Hvordan skal kapaciteten udvides?

Dette viser at motorvejsnettet for længst har nået sin kapacitetsgrænse. Spørgsmålet er så om man skal udvide med vejbaner (befordrer op til ca. 2000 personer i timen/spor) eller med skinner (befordrer op til ca. 22.000 personer i timen/spor). Hvis København samtidig ønsker færre biler i byen, ja så er svaret i vores øjne klart til banens fordel, og her tænker vi på alle typer baner.

Det vigtigste er dog at banerne anlægges der hvor trafikbehovet er, nemlig - som radiale linier ind og ud af byen imellem S-togsfingrene, - langs Ring 3 fra Lundtofte til Ishøj - samt den omdiskuterede nye jernbane fra København over Køge til Ringsted.

DSB overrasket

Resultatet af undersøgelsen kommer bag på DSB's ledelse. "Jeg troede ikke vi lå så godt i forhold til motorvejene. Det viser at toget spiller en overordentlig stor rolle i den sjællandske pendlertrafik" udtaler Bjørn Wahlsten, salgsdirektør i DSB og fortsætter:

"Tallene tyder på, at det (udvidelsen af skinnekapaciteten, red.) vil være den mest effektive og billige måde til at skabe den nødvendige kapacitet, så motorvejene får plads til de bilister, der absolut har behov for at blive på motorvejene."

Undersøgelsen medtager ikke alle trafikarter

Berlingske Tidende citerer Professor Otto Anker Nielsen, Center for Trafik og Transport på Danmarks Tekniske Universitet således:

Det er klart og velkendt, at toget har en høj markedsandel i de trafikkorridorer, hvor passagererne kan køre fra dør til dør. Omvendt er bilen stort set eneste alternativ for de pendlere, som kører på tværs og uden om hovedstaden. Han mener også, det er forkert, alene at sammenligne tog- og motorvejstrafikken.

"Det er kun under stærkt manipulerende præmisser, at man kan konkludere, at toget har en markedsandel på mere end 45 pct. af den totale trafik mod København," siger Otto Anker Nielsen, der peger på, at hverken cykeltrafik eller bustrafik er med i undersøgelsen.

/HB

Læs hele artiklen "Toget haler ind på bilen på Sjælland" fra d. 12.12.05 på www.berlingske.dk - Søgeord: toget haler ind

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold