Letbaner.DK
 
Folk skal jo på arbejde
Nyhed 00114  

 
Vibeke Storm Rasmussen
Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen

 

Folk skal jo på arbejde

 
09.11.05
Vi skal ikke blot kunne komme ud og ind af byen , men også rundt i byen og rundt om byen med den kollektive trafik. Derfor har vi brug for at tænke kreativt og nyt, udtaler Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen.

- Vi har brug for at folk kan komme lettere frem til deres arbejdsplads. Og det kan faktisk lade sig gøre at skabe en ny trafikvej fra det nordsjællandske og ind til København.

Svaret hedder en letbane og den kan bygges og drives uden væsentlige gener for naboer og samfund. Det mener Vibeke Storm Rasmussen, som gennem den seneste halve snes år har været amtsborgmester i Københavns Amt - og derfor har hun løbende deltaget i arbejdet med at finde nye løsninger på transportproblemerne i hovedstadsområdet.

- Alle pendlere ved, hvad det vil sige at sidde fast i endeløse trafikkøer på f.eks. Motorringvej 3. Og alt tyder på, at det kun bliver værre og mere med et stigende antal biler og busser, som får hele det stor vejnet til at fungere som en smal villavej ved vintertide. Derfor skal vi have gjort noget ved problemet. Og det vil jeg gerne bidrage til, understreger Vibeke Storm Rasmussen.

Fakta er, at amtet, trafikministeriet samt kommunerne langs Ring 3 undersøgt mulighederne for at bygge en letbane langs med vejen. Det ville kunne skabe en let og komfortabel transportløsning. Og det ville gøre det attraktivt at udskifte bilen med en siddeplads i letbanetoget - især fordi transporttiden kunne minimeres voldsomt i forhold til at sidde i kø bag rattet i egen bil.

Arbejdet med at gennemtænke en letbaneløsning er så langt, at det er muligt umiddelbart at gå i gang med at projektere. Men det kræver, at mange parter spiller aktivt sammen. Også Folketingets Trafikudvalg som skal tænke letbanen ind i den samlede trafikplanlægning og -investering i Danmark.

- Man kan ikke se isoleret på det gamle banenet. Vi kan ikke diskutere gamle skinner uden også at diskutere nye skinner." siger Vibeke Storm Rasmussen.

En letbane mellem Lundtofte og Glostrup vil få 52.000 passagerer passager dagligt. formindske rejsetiden med 40 % i forhold til busserne - og dagligt nedbringe antallet af biler på Ring 3 med 1.500 til 4.000 i forhold til prognoser for trafikken i 2010.

Undersøgelser viser også, at amtets borgere gerne vil have en letbane: Hele 70 % svarede, at de ønsker, at der kommer en letbane fra Lyngby til Glostrup.

En letbane forventes at skabe bedre muligheder for byudvikling langs Ring 3, fordi den vil gøre det mere attraktivt at forny ældre erhvervsområder og dermed skabe flere boliger i hovedstadsområdet. Dette perspektiv er allerede indarbejdet i Regionplan 2005.

- Derfor bør vi gå i gang nu, så letbanen kan stå klar i løbet af nogle få år. Vi har brug for den, hvis vi ønsker at dæmme op for lange ventekøer, trafikpropper, et renere miljø og ikke mindst en større brugbarhed af områder og personressourcer, slutter Vibeke Storm Rasmussen.

 

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 23.10.10