Letbaner.DK
 
Bilfrie dage gav os en prøve på rent letbanemiljø
Nyhed 00100  

Bilfrie dage gav os en prøve på rent letbanemiljø

Bilfri zone

26.09.05
Som en del af Miljøtrafikugen, afholdt Københavns Kommune igen i år bilfri dag. Eller rettere, bilfri dage, idet man for første gang havde strakt sig over tre dage.

Oftest har den bilfri dag været i weekenden, men i år lå dagene torsdag til lørdag. Formålet med de bilfri dage er dels, at kunne skabe et miljø med mindre støj og mere plads, dels at sætte fokus på bilismen i byen samt at skabe en debat om fremtidens trafik i midtbyen. Men i år skulle dagene også give erfaringer med at begrænse trafikken i Middelalderbyen.

Traditionen tro, skabte de bilfri dage også debat, der ofte antog skikkelse af en fløjkrig, for og imod en begrænsning af trafikken. Det føg med forslag om mere metro under jorden, at fjerne busserne, kørselsafgifter og en langsgående havnetunnel. Mange var bekymrede for mobiliteten samt at København skal sygne hen, hvis man lukker af for bilerne.

En begrænsning af biltrafikken i København er tiltrængt. Det afslørede en nyhed få dage efter de bilfri dage. DR Nyheder kunne berette, at partikelforureningen fra motorkøretøjer er så stor i København og andre storbyer, at Astma-Allergi Forbundet nu advarer cyklister og fodgængere mod at færdes på de tungt trafikerede veje. Man anslår, at partikelforureningen hvert år koster 3.500 mennesker livet. Dette er en udvikling, som næppe vil stoppe, idet regeringens Strukturkommision forventer 85.000 flere pendlere til og fra København i de næste 15 år, samt 250.000 nye indbyggere frem til 2040.

De bilfri dage gav derfor Hovedstaden en forsmag på, hvordan det kan blive, hvis der indføres letbaner i bybilledet. Letbaner vil få en positiv indvirkning på miljøet, idet letbaner, ligesom Metroen og S-tog, er elektrisk drevne. Derfor finder der ikke nogen lokal forurening sted, hverken med partikler eller gasser, som CO2. Samtidig er letbaner også støjsvage, hvilket gør dem ideelle til brug i tæt befolkede områder, til trafiksanerede gader med begrænset biltrafik samt til gågademiljøer, hvor sameksistensen med de gående hjælpes på vej af sporene i gaden, der synliggør linieføringen, samt venlige klimt med klokken, der advarer mod at krydse skinnerne, når banen nærmer sig.

Et letbanenet vil derfor være en fornuftig løsning på byens trafikale problemer. Banerne kan afløse busserne linie for linie, hvormed beboere og - især bløde - trafikanter langs strækningerne kan lettes for megen støj og forurening, når busserne fjernes. Et udbygget letbanenet vil kunne tilbyde bilisterne et alternativ, hvormed byen kan aflastes for store mængder af biler. Erfaringer fra udlandet viser at biltrafikken falder op mod 20 %, når der indføres letbaner. Samtidig vil passagererne opleve store forbedringer i den kollektive trafik, dels på grund af, at letbanerne med et standsningsmønster ikke meget ulig bussernes, samt lavgulvsvogne i gadeniveau vil tilbyde gode adgangsforhold, ikke mindst gangbesværede, folk i kørestole samt folk med barnevogne. Dels på grund af forkortede rejsetider, idet letbanerne langt størstedelen af tiden vil køre i egne traceer, uden samfærdsel med andre trafikanter.

/Lasse Kärkkäinen

Læs mere: Usundt at cykle i tæt trafik (DR Nyheder, den 26. september 2005): http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2005/09/26/175235.htm

Købehavns Kommune - Miljøtrafikugen og Bilfri Dage: http://www3.kk.dk

Astma-Allergi Forbundet: http://www.astmaallergi.dk

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret: 10.01.06