Letbaner.DK
 
JETRA Arrangement: Letbaner i Danmark?
Nyhed 00092  

Letbaner i Danmark, hvorfor? hvordan? hvornår?

IDA-logo

13.08.05
Som optakt til den store internationale Hi-Trans konference i Århus sidst i september 2005, afholder IDAs Jernbane og Transport Forening (JETRA) et nationalt Letbane arrangement.

12 september 2005, kl. 15-17.30
Hos IDA i Værkmestergade 25, 15. sal, Århus

Initiativtagere fra begge sider af Storebælt giver deres bud på brugbare letbane modeller tilpasset danske offentlige transportforhold, infrastruktur og byplanlægning.

Under hovedtemaet Letbaner i Danmark, hvorfor? hvordan? hvornår? belyses de politiske visioner for en letbane i Århus af Rådmand Peter Thyssen, hvorefter Planlægningschef Rigmor Korsgaard fra Århus Sporveje vurderer letbaneplanerne i forhold til lokal infrastruktur, byplanlægning og kollektiv trafik.

Direktør Jørn Gettermann fra Københavns Amt følger op med letbane visioner i Storkøbenhavn, herunder planerne for en letbane langs Ring 3 og finansieringsmodellen offentlig-privat partnering (OPP) i forbindelse hermed. Idé oplæg til et letbane net med radiallinier fra Ring 3 letbanen til City præsenteres af Konsulent Morten Engelbrecht fra Letbanegruppen. Trafikplanlægger Helge Bay giver afslutningsvis sin vurdering af muligheder og begrænsninger og fremtidsperspektiver for Storkøbenhavns letbaneplaner.

Præsentationerne afsluttes med en paneldebat.
Deltagelse i arrangementet er gratis og åbent for alle, og der vil under arrangementet blive serveret en let forfriskning.

Velmødt til alle.
/JETRA Bestyrelsen

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret: 10.01.06