Letbaner.DK
 
Mulig løsning for letbaner til Århus i ny rapport
Nyhed 00076  

Mulig løsning for letbaner til Århus i ny rapport

Ny sporvogn i Århus, grafik © Flemming Berg Olsen

20.05.05
I januar måned aftalte Amtsborgmesteren for Århus amt samt Rådmænd fra Århus kommune at iværksætte et fælles udredningsarbejde.

Det sker med henblik på en langsigtet løsning for en sammenbinding af Grenaabanen med en letbane fra Århus Midtby via Randersvej, Skejby og Lisbjerg.

Som resultat af den første fase af dette udredningsarbejde er der udarbejdet en rapport "Vision om letbaner i Århus-området". Rapporten vil blive forelagt til politisk principgodkendelse i såvel kommunen som amtet i løbet af kort tid. En af konklusionerne i rapporten er, at den skitserede løsning vil gøre det muligt at komme godt i gang med en første væsentlig etape af et samlet net af skinnebåret kollektiv trafik i Århus for et mindre beløb end tidligere antaget, skriver Århus kommune.


Læs mere og hent rapporten her:

http://www.aarhuskommune.dk/view/erhverv/view_col2_erhverv?_page=nyhed/1553467

Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 19.02.06