Letbaner.DK
 
Midtvejsstatus for Københavns trafikale helhedsplan
Nyhed 00057  

Midtvejsstatus for Københavns trafikale helhedsplan

Planredegørelse for København

28.01.05
Der foreligger nu en midtvejsstatus til Planredegørelsen for Københavns kollektive trafik, også kaldet helhedsplanen, som Borgerrepræsentationen d. 28.10.04 besluttede udført.

Helhedsplanen - eller mere præcist "lynplanen" - skal fremlægges før der træffes endelig beslutning om Metro Cityringen (metroens 4.etape). Der er altså ikke tale om nogen færdige dele af planen endnu, hvilket ellers var kommunens ønske. Tiden har trods alt været for knap. I udvalgsmøderne vil der blive givet en mere udførlig status for arbejdet. Den færdige planredegørelse forventes behandlet i fagudvalgene i marts og april, og i Borgerrepræsentationen den 28.04.05

Det er hensigten, at planredegørelsen for den kollektive trafik i København skal foreligge samtidigt med det øvrige beslutnings-grundlag vedrørende Metroens 4. etape. Et beslutningsgrundlag som Trafikministeriet og Finansministeriet udarbejder i samarbejde med Københavns Kommune.

Læs mere i Dagsorden for Økonomiudvalgsmødet d. 01.02.05

/


Læs mere her: Linktekst-her

Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 21.02.06