Letbaner.DK
 
Århus Sporveje ønsker et letbanenet
Nyhed 00052  

Ny sporvogn i Århus
Letbanevogn i Ny Banegårdsgade

 

Århus Sporveje ønsker et letbanenet

 
10.12.04
Århus-rådmand foreslår i JP Århus at Grenåbanen betjenes som en letbane.

Det er hørt før - men denne gang i forbindelse med et egentligt sporvejsnet til hele Århus by. Rådmand Peter Thyssen (R) er ansvarlig for driften af Århus Sporveje og Kaj Ikast er positiv for tanken. Det er nye toner og en positive melding for sporvejsprojektet, der ikke har været debatteret i den forløbne letbanedebat. En letbane fra Århus ad Randersvej over Skejby til Lystrup og derfra ad Grenåbanens spor, vil dog betyde en væsentlig længere køretid fra Grenå.

Lidt grotesk virker det dog, at sagen kommer op nu kort før genåbningen af den moderniserede Grenåbane. Det faktum at banen nu kan drives mere effektivt, taler også for at bevare banen langs havnen med trafikken til Grenå. Det giver ikke mening at nedklassere hele Grenåbanen på 69 km til letbane af hensyn til kun 2 km langs havnen. Køretiden vil blive længere da letbanen så skal vige for biler og forbedringen af havnemiljøet vil ikke være stor, hvis der skal køres med dieseldrevne letbanetog som Regiosprinter (Nærumbanens tog).

En elektrisk letbane over Skejby til Lystrup vil dog kunne styrke Grenåbanens potentiale væsentligt, og den vil samtidig kunne aflaste den indre nærbanestrækning. Hvis letbaneideen på havnebanen også havde været et forslag om at elektricificere- og eventuelt udvide Grenåbanen med en forgrening til Rønde og Tirstrup Lufthavn / Ebeltoft, ville der være langt mere musik i at gøre hele Grenåbanen til en letbane. Her kunne der skeles til erfaringer i de tyske byer Chemnitz og Karlsruhe.

/HB


Kilde: Jyllands Posten d. 06.12.04 "Rådmand tror på ny linjeføring af Grenåbanen".

Se også folderen om 'Sporvogne i Århus' fra Århus Sporveje, august 2000 her: www.sporveje.dk/arkiv/sporvogne

Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 21.02.06