Letbaner.DK
 
Introduktion
Forside > Hvad er en letbane > Introduktion  

Molhouse nye letbane fra maj 2006
Foto Niels G. Petersen
Fra Molhouse i Frankrig.
Nyt letbanesystem åbnet maj 2006.
Foto Niels G. Petersen

 

Introduktion til Letbaner
 

En letbane er en moderne udgave af sporvognen.

Den tilbyder god komfort og korte rejsetider, men frem for alt er letbanen et bæredygtigt transportmiddel og et attraktivt alternativ til bil og bus.

De kører på skinner som tog, men de er også godkendt til kørsel i almindelig gadetrafik som sporvogne.

Letbanevogne ligner slanke busser, men på trods af ligheden med sporvogne, kan en letbane mere. Den kan fungere som både tog og sporvogn.

De er frem for alt hurtigere og mere komfortable og miljøvenlige end busser. Desuden kan de anlægges mere fleksibelt, hurtigt og billigt end jernbaner og metro.

Letbanens eget sporareal, lave gulv, informationsteknologi og gode køre- og bremseegenskaber sidestiller systemet med moderne metroer.

Hvordan kommer letbanen frem i byen?

Letbaner drives elektrisk fra en køreledning over sporet og kører normalt uafhængigt af biltrafik.

Trafiklysprioritering og dossering (Intelligent Trafik Styring) sikrer letbanens fremkommelighed igennem lyskryds, eventuelt i kombination med visse pladsafhængige trafikbegrænsninger.

90% af strækningen kører letbanen uafhængigt af biltrafik på eget sporareal (reserveret eller lukket tracé).
Det er her letbanen henter den store tidsgevindst og regularitet i forhold til busser.

I bycenteret kan farten sættes ned, så sikker færdsel sammen med andre trafikanter opnås. Kørsel som sporvogn i gader udnyttes på ca. 10% af strækningen.

Herved kan bydele passeres, som ellers ikke umiddelbart har plads til en bane. Der køres så enten på trafikbegrænsede gader, kollektivgader eller gågader.

Det giver mulighed for at bringe passagerer helt ind til bykernen med let tilgængelighed til mange arbejdspladser.

Hvor anlægges letbaner?

Letbaner anlægges normalt på vejmidten langs de mest befærdede indfaldsveje - eller langs de mest benyttede busruter, som de erstatter.

Sporet føres så vidt muligt i eksisterende infrastruktur, det vil sige på eksisterende (eller tidligere) veje, gader og jernbaner. Herved minimeres ekspropriationer.

Hvad koster letbaneanlæg?

Letbaner bygges oftest i niveau med omgivelserne, hvilket både øger tilgængeligheden for passagerer og minimerer anlæg af broer og tunneler.

Denne anlægskombination sparer både byggetid og udgifter. Man undgår store indgreb i bymiljøet, tunneler og broer. Samtidig køres direkte til målet uden tidskrævende omvejskørsel.

Letbaner i bymiljøer koster 150 - 200 millioner kroner pr. km. inklusive gaderenoveringer, ledningsomlægninger og materiel.

Det er cirka en femtedel af metro i tunnel,
Passagerkapaciteten er den samme for de to systemer. Metroen kommer dog hurtigere frem under jorden, men alligevel er rejsetiden stort set den samme regnet fra dør til dør, hvilket skyldes letbanens bedre tilgængelighed.

På rejser indenfor Cityringens område har vi beregnet, at letbanen i gennemsnit kun er 2% langsommere end metro.
(Kilde: Planredegørelsens tal, Københavns Kommune 2005. Se vores Analyse af Planredegørelsen)

Samfundsøkonomi, bæredygtighed og miljøgevindst er generelt bedre end for alle andre trafiksystemer -
bortset fra cykel og gang.
 

Hvad så med biltrafikken?

Tilgængeligheden for biler kan bevares de fleste steder hvor letbanen skal køre, ligesom intelligent trafikstyring også vil sikre bilernes fremkommelighed.

På de ældre smallere indfaldsveje, som f.eks. Københavns 'brogader', vil lokaltrafik også kunne komme ind, men der må sandsynligvis lukkes for gennemkørende biltrafik.

Gadeparkering må ofte flyttes fra letbanegader. Letbaner er dog så billige at anlægge, at der burde være råd til nye Parkerings-anlæg.
 

Fakta om letbaner:
samler fordele fra tog og bus
kører mest på eget sporareal (ca. 90%)
kører på skinner som et tog
kan køre sammen med anden trafik
drives normalt elektrisk og CO2-venligt
er stille og miljøvenlige
én vogn erstatter 10-12 busser i anskaffelse.

Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Trafikplan København Læs bl.a. Trafikplan København her
     

og andre publikationer

  
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 10.07.08