letbaner.dk  
Miljøgader i Erfurt, Tyskland d. 08.10.2005
		Foto: Helge Bay
 
Forbehold
Forside > Om Letbaner.DK > Forbehold  

 

Copyright © Letbaner.DK. All rights reserved.
 

Ophavsret

Ophavsretten til materiale offentliggjort på hjemmesiden www.letbaner.dk tilhører Letbaner.DK, hvor intet andet er udtrykkeligt anført. Ophavsretten til indlæg og materiale sendt til de åbne og interaktive dele af áLetbaner.dk's hjemmeside tilhører uindskrænket Letbaner.DK.

Artikler

Under siden "Nyheder" er rettighederne på al materialeáforbeholdt Letbaner.DKá eller gæsteskribenterne. Gældende citatregler skal overholdes.

Artikler på de øvrige sideráaf Letbaner.DK, må frit kopieres og gengives helt eller delvist, sålænge dette sker med tydelig kildeangivelse: "Kilde: Letbaner.DK"

Fotos

Fotos må kun anvendes, såfremt der ved billedet tydelig angives: "Foto: Letbaner.DK"á- eller fotografens navn, angivetái billedets meta-tekst.

Fejl

Dokumenter og tekst som er udgivet af Letbaner.DK på www.letbaner.dk kan indeholde unøjagtigheder og fejl. Letbaner.DK og deres leverandører af oplysninger kan når som helst foretage ændringer og opdatering af indholdet. Eventuelle fejl i informationer kan ikke medføre erstatningsansvar for Letbaner.DK.

Ansvar

Letbaner.DK og deres leverandører er ikke ansvarlige for skader, der kan opstå på grund af tab af data eller indtjening i forbindelse med artikler eller informationer på denne hjemmesiden.

Letbaner.DK er ikke ansvarlige for indlæg og materiale sendt til de åbne og interaktive dele af Letbaner.DK's hjemmeside.

De links som findes på denne hjemmeside muliggør at De forlader Letbaner.DK hjemmesiden. Letbaner.DK er ikke ansvarlig for indholdet i disse web-steder eller ansvarlig for nogen link som indeholdes i disse web-steder. Letbaner.DK stiller alene disse links til Deres rådighed som en hjælp for Dem. Det forhold at de pågældende links findes, betyder dog ikke at letbaner.dk har godkendt disse websteder.

Letbaner.DK er ikke ansvarlig for skader, som måtte opstå som følge afábrug af denne hjemmeside.

Tvister

Alle tvister i forbindelse med denne hjemmeside og indholdet skal afgøres efter dansk ret.
 


COPYRIGHT NOTICE: Copyright © Letbaner.DK - All rights reserved

Letbaner.DK
c/o Helge Bay
ěstergade 16
DK 8660 Skanderborg
Denmark


 

Til top

 

 
© Letbaner.DK
  Opdateret: 25.07.2010