letbaner.dk  
Miljøgader i Erfurt, Tyskland d. 08.10.2005
Foto: Helge Bay
 
Bestyrelsen
Forside > Om Letbaner.DK > Bestyrelsen  
Dokumenter
 
 
 
 

 
Bestyrelsen for Letbaner.DK
 

Helge Bay
formand &
webmaster
Jens Christian Buchardt
næstformand
Svend Korsgaard
kasserer 
Niels Wellendorf
bestyrelsesmedl. & SoMe
Sten Holmgaard Sørensen
bestyrelsesmedl.

 

 
Desuden er valgt:

Suppleant: Søren Lynge Jacobsen
Revisor: Poul Bønsøe
Revisorsuppleant: Kjeld Allan Larsen

 

Kontingent:

Kontingent bedes indbetalt således: Se nærmere her..

 

Generalforsamling 2023

Afholdes tirsdag d. 25. april 2023, kl. 19.00 - 21.00
Jagtvej 11 st. th. 2200 Kbh. N
Lige overfor Nuuks Plads metrostation i KFAK's lokaler.
Kun adgang for betalende medlemmer

Dagsorden jf. vedtægter

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Eventuelle arbejdsgruppers beretninger
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af budget for indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent for følgende år
8. Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Jens Christian Buchardt, modtager genvalg
Svend Korsgaard, modtager genvalg
Niels Wellendorf, modtager genvalg

Forslag fra medlemmer

Forslag fra medlemmer til behandling under GF punkt 5 skal sendes pr. e-mail til info@letbaner.dk senest 10 dage før GF (d. 15. april 2023). Bestyrelsen skal offentliggøre evt. modtagne forslag til medlemmerne senest 5 dage før GF.

Efter mødet

Efter mødet viser vi den præsentation, som vi anvender til møder med politikere, senest på Københavns Rådhus. Her er et eksempel fra præsentationen:


Eksempel på slide fra præsentationen.

 

 
Nuværende bestyrelse mini-CV:

Helge Bay, formand og webmaster:
Transportplanlægger fra rådgiverbranchen med bopæl i Skanderborg. Har arbejdet med kollektiv trafik i over 30 år, herunder letbaner. Har besøgt over 50 sporvejs- og letbanesystemer i Europa. Medstifter af Trafikgruppen Letbaner.DK i 2003.

Jens Christian Buchardt, næstformand:
Ansat i rådgiverbranchen med bopæl i København. Uddannet civilingeniør i Geo, Vand og Klima. Han beskæftiger sig med vandforsynings- og afløbsprojekter. Jens har tidligere arbejdet for Banedanmark og har stor interesse for bytrafik.

Niels Wellendorf, bestyrelsesmedlem og SoMe:
Selvstændig trafikplanlægger med bopæl i Virum. Har tidligere arbejdet for DSB-S-tog. Er desuden aktiv i foreningerne: IDA Rail, NJS (Forum for Nordisk JernbaneSamarbejde), RBT (Rådet for Bæredygtig Trafik) og Cyklistforbundet.

Sten Holmgaard Sørensen, bestyrelsesmedlem:
Tekst kommer.

Svend Korsgaard, kasserer:
Forstkandidat fra Landbohøjskolen i 1972 med bopæl i Bagsværd. Har arbejdet 30 år i udlandet og har besøgt over 30 sporvejs- og letbanesystemer i Europa, Asien og USA. Også aktiv i Bestyrelsen for Dansk Jernbane-Klub siden 2003 og kasserer siden 2008.


 
Dokumenter

Vedtægter, Referater og Regnskaber kan læses under Dokumenter.
 


 
Publikationer

Udgivelser fra Letbaner.DK kan ses under Publikationer.

/HB

 

 

 
© Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 29.01.23