letbaner.dk  
Miljøgader i Erfurt, Tyskland d. 08.10.2005
Foto: Helge Bay
 
Bestyrelsen
Forside > Om Letbaner.DK > Bestyrelsen  
 
 
 
 

 
Bestyrelsen for Letbaner.DK   2017
 

Niels Wellendorf
kasserer 
Nicolai Okkels
 
Erik Kjærgaard
 
Christian Buchardt
 
Helge Bay
 

 

Desuden er valgt:

Suppleant: Arnel Saljic
Revisor: Poul Bønsøe
Revisorsuppleant: Kjeld Allan Larsen


 
Generalforsamlingen 2017

Foreningen Letbaner.DK holdt sin første ordinære generealforsamling d. 19.04.17. Desværre måtte bestyrelsen sige farvel til Rune Bager, der ønskede at fratræde af private grunde, men heldigvis er alle bestyrelsesposter alligevel blevet besat - og med to nye ansigter: Erik Kjærgaard og Christian Buchardt

 
Bestyrelsen kort beskrevet:

Niels Wellendorf: Tidligere transportplanlægger ved DSB S-tog, nu selvstændig med bopæl i Virum. Er desuden aktiv i foreningerne: Forum for Nordisk JernbaneSamarbejde (NJS), Rådet for Bæredygtig Trafik (RBT) og Cyklistforbundet.

Nicolai Okkels: Selvstændig grafiker med bopæl på Amager. Uddannet ved Kunstakademiets Arkitektskole og ejer af TRIAGONAL Information Design. Arbejder med informationsdesign i transportbranchen. Nicolai var med fra de første år.

Erik Kjærgaard: Selvstændig Transportplanlægger i KJ@RGAARD ADVICE med bopæl på Amager. Uddannet civilingeniør med 35 års erfaring med kundefokuseret udvikling af kollektiv trafik og cykeltrafik i Movia (HT) og DSB S-tog.

Christian Buchardt: Ansat ved Banedanmark med bopæl i København. Uddannet civilingeniør i Geo, Vand og Klima afdelingen, hvor han bl.a. beskæftiger sig med drift og vedligeholdelse af banedæmninger og sporafvanding. Stor interesse i letbaner.

Helge Bay: Transportplanlægger ved ATKINS med bopæl i Skanderborg. Arbejder med strategiplaner og analyser for kollektiv trafik, herunder letbaner. Har besøgt adskillige letbanebyer. Medstifter af Trafikgruppen Letbaner.DK i 2003.
 


 
Baggrunden for foreningen

Foreningen Letbaner.DK blev stiftet d. 22.09.16 i Valby Kulturhus. Forud for dette havde Letbaner.DK eksisteret i 13 år som uafhængig trafikgruppe. Foreningsstiftelsen udsprang af ønsket om en mere formaliseret struktur, der kan styrke informationsarbejdet og kontakten til medlemmer med møder og arrangementer.

Trafikgruppen fungerede fra 2003 til 2016. Du kan læse mere om den tidligere trafikgruppe under Trafikgruppen
 


 
Publikationer

Udgivelser fra Letbaner.DK kan ses under Publikationer.

/HB

 

 

 
© Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 27.05.2017