Letbaner.DK
 
Forslag til flere letbaner i København
Nyhed 00593  
Forside
Nyheder
Udland
TV & video
Hvad er letbaner?
Link
Om foreningen
Kontakt
Støttemedlemmer
Arkiv
Tilbage
Næste

   
Sådan kan en mulig letbane på Frederikssundsvej se ud
ved Bellahøj. Visualisering: Københavns Kommune

 

Forslag til flere letbaner i København

 
20.04.21 (opdateret d. 25.08.23)

Letbaner.DK har samlet flere forslag fra både myndigheder og institutioner og udarbejdet en samlet plan for mulige letbanelinjer

Det banetilbud, vi har i dag, efterlader store huller i Storkøbenhavnsområdet. Mange af de tunge busruter (A- og S-busser) har passagerer nok til, at man i udlandet ville anlægge letbaner.

De eneste reelle forbedringer på den kollektive trafik i Storkøbenhavn i de senere år, er metronettet i de centrale kommuner og Ringstedbanen fra Sydsjælland. Men begge disse projekter hjælper kun et begrænset antal trafikanter.

Hovedstadens Letbane langs Ring 3 vil i 2025 give et stort løft til omegnskommunerne, men selv om København snart har 3 ringbaner, så hjælper det ikke de mange pendlere, der skal ind- og ud af Københavns Kommune.

Til dem er der kun et grovmasket S-togsnet, der sammen med den indskrænkede bustrafik giver et dårligt netværk.

Der mangler nye radiallinjer ind og ud af byen.

 
Forslaget fra Letbaner.DK

Letbaner.DK har samlet flere forslag fra både myndigheder og institutioner og udarbejdet en samlet plan for mulige letbanelinjer i Storkøbenhavn, som oplagte løsning til forbedrede klima- og trafikforhold, og om et effektivt middel til at overflytte biltrafikken.

Flere af linjerne er foreslået af Region Hovedstad, kommuner og DTU, ligesom der er linjer med, som Metroselskabet har peget på til kommende metrolinjer. Disse metrolinjer, der er overdimensionerede til disse strækninger, kan som letbaner etableres hurtigere og billigere.

Linjenettet vil dække de mange steder i Storkøbenhavn, der trænger mest til bedre kollektiv trafik ind og ud af byen, og hvor S-buslinjer og vejnettet er overbelastet. Letbanerne kan forbinde virksomheder med boligområder, S-tog, uddannelsessteder og hospitaler.

Vi har her skitseret otte linjer der er oplagte at etablere letbaner på, men der er selvfølgelig forskel på linjernes forventelige passagertal.


 
Forklaring til linjeforslag

Letbanelinje 1

Letbanen i Ring 3, mellem Ishøj og Lundtofte, som p.t. er under anlæg ved Hovedstadens Letbane. Mulighed for forlængelse fra Ishøj til Høje Tastrup.

Letbanelinje 2

Letbane fra Ballerup eller Husum via Nørrebro, Nørreport, Hovedbanegården, Amagerbrogade til Københavns Lufthavn eller videre til Dragør. Strækningen kan bygges i to dele, således at man starter både fra Husum og fra Amager. Linjen deler spor med Letbanelinje 6. Strækningen er foreslået af DTU for Region Hovedstaden. Strækningen mellem Husum og Nørreport Station er foreslået og analyseret af Københavns Kommune.

Letbanelinje 3

Letbane fra Gladsaxe Trafikplads via Høje Gladsaxe, Emdrup, Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet til Nørreport. Linjen deler spor med Letbanelinje 5. Betjener tunge boligområder i Gladsaxe og to hospitaler. Forslag fra Letbaner.DK.

Letbanelinje 4

Letbane fra Glostrup via Brøndby, Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg og Frederiksberg og Bispebjerg Hospital til Emdrup Station. Deler kortvarigt spor med Letbanelinje 7. Strækningen dækker begge de to mulige optioner for forlængelse af Sydhavnsmetroen. Et forslag fra Letbaner.DK.

Letbanelinje 5

Letbane fra Nærum via DTU, Lyngby, Vangede, Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet til Nørreport. Linjen deler spor med Letbanelinje 1 i Lyngby. Linjen er et alternativ til den af DTU for Region Hovedstaden foreslåede letbane eller BRT ad Lyngbyvejen. Den nye linjeføring undgår komplikationer ved Jægersborg Station eller (for BRT) at blive fanget i køkørsel. Der er mulighed for forlængelse fra Nærum til Gl. Holte eller Søllerød. Linjen deler spor med Letbanelinje 3.

Letbanelinje 6

Letbane fra Brønshøj Torv via Frederiksberg, Hovedbanen og Amagerbro til Refshaleøen. Kan forlænges til Lynetteholmen. Linjen deler spor med Letbanelinje 2. Et forslag fra Letbaner.DK.

Letbanelinje 7

Letbane ad ”Ring2½” fra Gladsaxe via Husum, Rødovre og Hvidovre Hospital til Avedøre Holme. Kan forlænges ud på nye holme (Nye Holme??). Deler kortvarigt spor med Letbanelinje 4. Linjen er foreslået af DTU for Region Hovedstaden som en 2. etape af Hovedstadens Letbane, og analyseres for tiden af Region Hovedstaden.

Letbanelinje 8

Nærumbanen kan omdannes til letbane og driftsmæssigt samkøres med Hovedstadens Letbane til Lyngby Station. Den kan også integreres i driften af denne. Et forslag fra Movias visionsplan for lokaltog.

 
Klimakrisen venter ikke

Nogle af linjerne har ikke det samme høje potentiale som f.eks. den foreslåede Letbanelinje L2 (som svarer til buslinje 5C/350S). Her findes langt over det antal passagerer, der skal til for at gøre en letbanes drift rentabel.

Men en ting er sikkert: Klimakrisen venter ikke, - så det er med at komme i gang med fremtidens bæredygtige trafik i København.

 
 

 
/HB & NW

 


Relaterede nyheder:

Endnu en letbane T9 er åbnet i Paris

Den nyeste letbane T9 i Frankrigs hovedstad, har tilpasset belysning og blev åbnet d. 10.04.21. (19.04.21)

Skinneeffekten kommer fra - skinnerne

Det er primært to forhold, der gør den store forskel mellem letbane og bus. (15.11.20)

Letbaner kan sagtens være den rigtige løsning

Samfundsøkonomi er blot en af mange måder at betragte et projekt på, skriver Thomas Krag. (24.04.18)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen Øverst til venstre.


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold