Letbaner.DK
 
Forligskredsen i afgørende møde om Ring 3
Nyhed 00514  

Billedtekst
Stockholms pendant til Hovedstadens letbane, Tvärbanan, åbnede i år 2000 og er 18 km lang.
Foto: John Bodholdt, d. 07.05.14.

 

Forligskredsen i afgørende møde om Ring 3

 
12.05.16 (opdateret d. 27.05.16)
Torsdag d. 12/5-16 mødtes forligskredsen om Ring 3. Det blev aftalt at anlægsloven kan vedtages inden sommerferien (d. 31/5).

Transportminister Hans Christian Schmidt mødtes med forligskredsen om "Grøn Transport-politikken" fra 2009, der danner grundlag for Hovedstadens Letbane (Letbanen langs Ring 3).

Knald eller fald?

Mødet var afgørende for, om anlægsloven for Hovedstadens Letbane kunne vedtages, så projektet kunne komme i gang igen, - om letbaneprojektet skulle udsættes på ny - eller om det helt skulle skrottes.

Projektet har været projekteret igennem fem år i et tæt samarbejde imellem de 11 kommuner, Region Hovedstaden og Transportministeriet, og har allerede kostet 400 millioner kroner.

Men på grund af mange spørgsmål, havde ministeren sået tvivl om økonomien og konstruktionen. Derfor spekulerede letbanens mange store interessenter i, om der lå andet bag de mange forsøg på at spænde ben for projektet.

Forløbet i den uheldige "opbremsning"

d. 15/3-16:

2. behandlingen blev vedtaget med et stor flertal i Folketinget. Men der kommer pludselig mange indgående spørgsmål til letbaneprojektets økonomi fra især Liberal Alliances folketingsmedlem Villum Christensen og Konservatives Rasmus Jarlov fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommunen er den eneste ud af de 11, hvor der har været politisk modstand, dog kun fra et mindretal.

I spørgsmålene peges der på, at anlægsbudgettet ikke medregner "Trafikantomkostninger" (den fiktive negative værdi af køkørsel), udgifter til ledningsejeres flytning af kabler eller kommunernes tilkøbte forbedringer (som de alligevel skulle lave på et tidspunkt).

Svaret fra ministeren kom prompte: Den slags "udgifter" hører ikke med til anlægsomkostningerne.

Og vi kan supplere med, at hvis de hørte med der, så skulle "udgifterne" også modsvares af "indtægterne", som for eksempel erhvervslivets investeringer på forventet over 40 milliarder kr. langs banen, letbanens større bæredygtighed, færre biler, bedre bymiljø og værdistigninger som følge af nærheden til en bane.

Hvis letbanens positive effekter også blev regnet med, ville det påståede negative resultat nok skifte fra "røde" til "grønne" tal, og det er jo netop disse effekter, der ligger bag ønsket om en letbane.

d. 17/3-16

3. behandlingen (som er den endelige) udsættes på ubestemt tid. Rasmus Jarlov forsøger at slå splid i forligspartierne ved at lokke med, at pengene kan bruges til vejprojekter rundt om i landet. En udtalelse der vækker lokal harme, fordi han på den måde kæmper imod sin egen kreds og region.

d. 31/3-16

Modvinden tager til, idet nu også Dansk Folkeparti og de Konservative på Borgen begynder at stille nærgående spørgsmål, som sætter ministeriet på overarbejde. Det skyldes især en anonym kilde, der sender flere politikere en advarsel om, at regningen kan blive dobbelt så høj - altså stige fra 4 til 8 milliarder. Kr. Da den anonyme beskrives som ansat hos Cowi, der rådgiver for letbanen, betyder det, at ministeren kalder til samråd.

d. 3/4-16

Den anonyme kilde Torben Pedersen fra Virum står frem, og det viser sig, at personen er en pensioneret ingeniør fra Cowi, der slet ikke har kendskab til projektet igennem sit firma, men udelukkende har tolket på offentligt materiale.

Ud over at han er erklæret modstander af letbaneprojektet (og har bragt sig på kollisionskurs med sin tidligere arbejdsgiver), så leder han en underskriftsindsamling i Virum mod letbanen. En bydel som letbanen ikke skal køre igennem.

d. 4/4-16 og frem

Debatten bølger nu frem og tilbage. I starten dominerer modstanderne, men senere begynder letbanens store interessenter en indædt kamp for deres sag, som de indtil for få dage siden var sikker på blev gennemført.

Man følte sig så sikre, at fx Microsoft flyttede til Lyngby, og mange andre investorer er i gang omkring banens stationer. Derfor betegner flere borgmestre situationen som en skandale, da de har arbejdet i tiltro til projektet.

Ud over en skov af debatindlæg i de lokale aviser, kommer velargumenterede vægtige indlæg fra Movia, Regionsformanden og borgmestrene i 10 af de 11 kommuner (Lyngby undtaget). Oppositionspartierne er i front i kampen for letbanen.

d. 27/4-16

Rigsrevisionen offentliggør en kritisk rapport om Aarhus Letbane, hvilket får ministeren til at træde hårdt på bremsen igen, da han mener letbaneprojekterne ligner hinanden meget.

Dagene efter lyder der ramaskrig fra Regionen, borgmestre, Vestre- og DF-bagland, ja også fra DTU's ledelse. Borgmestrene beretter om hvordan deres erhvervsliv ryster på hovedet af det der sker i Transportministeriet.

d. 3/5-16

I Lyngbys lokalavis, det grønne område, kan man læse at "Tilhængerne er rolige, og modstanderne vejrer morgenluft". Tilhængerne beskriver de åbenlyse forskelle der er imellem Aarhus- og Københavns letbaneprojekter, som gør at ministeren ikke har noget at komme efter.

d. 5/5-16

Statsrevisorerne, som står bag rapporten, føler sig ifølge Politiken misbrugt af ministeren, da kritikken slet ikke var rettet mod Hovedstadens letbane. Socialdemokraterne beder derfor ministeren møde op i et samråd og forholde sig til statsrevisorernes kritik.

Regionen og kommunerne gør det klart, at man har lært af Aarhus Letbane. Økonomien er beregnet og kvalitetssikret af eksterne eksperter tre gange. Projektudgifterne er således under fuld kontrol.

Først når de bydende firmaer kommer med deres tilbud kendes den præcise pris. Til den tid kan projektet stoppes, hvis kommuner og Region finder det for dyrt. Det kan de i den nuværende aftale afgøre alene, da de har majoriteten i bestyrelsen og har det største økonomiske ansvar.

d. 9/5-16

Højrepartiernes kommunalpolitikere slår sig nu sammen på tværs af kommunerne. Først undsiger Venstre-baglandet deres egne politikere Folketinget med alvorlige bredsider, og dagen efter sker det samme for Dansk Folkeparti, og det resulterer i flere møder i løbet af ugen.

Afgørende møde d. 12/5-16 opdateret

Transportministeren mødtes med forligskredsen for at finde en afgørelse.

Der blev indgået en aftale, der sikrer, at staten får langt større styring med letbaneselskabet, samt at projektet kommer til at køre efter nogle mere ansvarlige budgetmæssige principper. "Det er jeg naturligvis yderst tilfreds med", siger transport- og bygningsministeren. "og jeg er også glad for, at vi får lavet et uafhængigt kvalitetstjek af projektet, så vi kan være sikre på, at der ikke lurer nogen skjulte overraskelser".

Aftalen gav ministeren mandat til på statens vegne at forhandle en fornyet aftale med repræsentanter for kommunerne og Region Hovedstaden om rammerne for projektet, hvilket faldt på plads kort tid efter. Partierne bag aftalen er enige om, at afslutte behandlingen af anlægsloven inden sommerferien, med de ændringer der følger af aftalen.

3. behandling d. 31/5-16

Der var lovbehandling og afgivelse af betænkning i Transportudvalget torsdag d. 26/5 og 3. behandlingen er sat til tirsdag den 31. maj. 2016.

/NW /HB

 


Relaterede nyheder:

Gladsaxe vil kæmpe for letbanen

Hovedstadens Letbane er det største og mest visionære projekt til at skabe mobilitet, vækst og udvikling siden S-tognettet. /Gladsaxe Kommune. (08.05.16)

Henvendelse fra DTU til Folketinget

Danmarks Tekniske Universitet i Lundtofte (DTU) er gået i offensiven for at sikre Ring 3. (07.05.16)

Busløsning dur ikke på Ring 3

Kan letbanen i Ring 3 erstattes af BRT-busser? Movia svarer i Altinget d. 7/4-16. (13.04.16)

Lov om Hovedstadens Letbane forsinkes...

Ændringsloven om Ring 3 letbanen er forsinket flere gange af stor forvirring om anlægspriserne. (01.04.16)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen Øverst til venstre.
   

Hvis letbanens positi-ve effekter også blev regnet med, ville det påståede negative resultat skifte fra "røde" til "grønne" tal.

Og det er jo netop disse effekter, der ligger bag ønsket om en letbane.

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Ændringsforslag til Lov 102
(Folketing 20.05.16)
Lyngby-Taarbæk Kommune har nu tiltrådt forliget.
(Lyngby 19.05.16)
DEBAT: Jarlov har tabt - heldigvis
(Lyngby 22.05.16)


Jarlov: Letbanen er ikke reddet
(Lyngby 16.05.16)
RegionH: Flere penge til Ring 3 Letbanen
(København 18.05.16)
Ring 3 Letbanen på vej på skinner igen
(Glostrup 18.05.16)
Ja-partierne:
"Nu er usikkerheden ryddet af vejen"

(Lyngby 15.05.16)
Letbanen: Det ligner en vedtagelse inden ferien
(Lyngby 14.05.16)
Syv års forarbejde slut.
(Berlinger 13.05.16)
Letbaneaftale:
Glæde hos kommuner og region

(TV2 Lorry 13.05.16)
Staten tager mere kontrol over hovedstadens letbane. /ritzau
(Building 13.05.16)
Ministerens letbane-ultimatum virker: Kommuner afgiver magten
(Ingeniøren 13.05.16)
Politisk aftale
om større statslig styring af letbane-selskabet i Ring 3...

(TRM.dk 12.05.16)
Minister kræver mere plads i Ring 3 letbanebestyrelse.
(Lorry 12.05.16)
Minister med letbane-ultimatum: Giv staten magten, eller vi trækker os.
(Ingeniøren 12.05.16)
Skæbnetime for Københavns letbane.
(Berlinger 12.05.16)
Minister vil ændre modellen til letbanen på Ring 3
(Dagens 12.05.16)
Blå partier vil stramme grebet om Letbaneprojekt
(Byggeri 12.05.16)
Letbane i Ring 3 - Mødemateriale
(Ministeriet 12.05.16)
Ring 3 Letbanen: Holder regeringen aftalen?
(Regionen 12.05.16)
Letbaneforsinkelse koster en halv million om dagen.
(Københvn 12.05.16)
Letbanen - et boost til vores område
(Lyngby 11.05.16)
Om døde sild og politisk anstændighed
(Lyngby 11.05.16)
Borgmester: Skandale at stoppe letbaneprojektet
(Herlev 11.05.16)
DF'ere til partitoppen: Få nu styr på den letbane
(København 10.05.16)
Letbanen: Venstre-bagland råber regeringen op
(Lyngby 10.05.16)
13-05-2016: Åbent samråd om Statsrevisorernes beretning om Aarhus Letbane kl. 11.30. (Folketing)
Venstre-bagland har fået nok af tøven om letbane.
(Politiken 10.05.16)
V-bagland angriber regeringen: 'Vi bliver mødt med hovedrysten'.
(BT.dk d. 10.05.16)
Borgmester: Letbanen risikerer at strande.
(Ishøj d. 10.05.16)
Minister: Vi er nødt til at forholde os til letbane-kritik.
(Albertslund 10.05.16)
V-bagland langs letbanen kritserer Venstre på Chr.borg: Kræver respekt.
(Ring 3 - 09.05.16)
Venstreborgmestre utilfredse med Letbaneballade. Møde i ministeriet.
(Lorry 09.05.16)
Transportministeren om åbent V-brev.
(TV2 Lorry 09.05.16)
Venstrebagland kræver respekten tilbage. V-bagland langs letbanen kritserer Venstre.
(TV2 Lorry 09.05.16)
Torsdag er skæbnedag for Hovedstadens Letbane
(Gladsaxe 09.05.16)
Transportminister viser blot rettidig letbane-omhu
(Folketing 09.05.16)
Borgmester: Det er en politisk skandale..
(Herlev 07.05.16)
Minister skal stå skoleret efter kritik om misbrug.
(Berlingske 06.05.16)
Convincing governments to invest in public transport
(UITP d. 08.01.16)
Statsrevisorer om letbaner: Minister fejltolker vores kritik
(Ingeniøren 06.05.16)

se mere
RING 3 SPECIAL 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold