Letbaner.DK
 
I Aarhus lægges nu skinner i centrale vejkryds
Nyhed 00510  


Der var fuld fart på arbejdet på Stjernepladsen søndag
Foto: Helge Bay d. 11.04.16.

 

I Aarhus lægges nu skinner i centrale vejkryds

 
12.04.16 (Opdateret 14.04.16)
Fredag d. 8/4 begyndte arbejdet med at lægge skinner i nogle af Aarhus' mest trafikerede vejkryds. For at genere vejtrafikken mindst muligt arbejdes der døgnet rundt.

Sent fredag 8. april gik arbejdet med at anlægge Aarhus Letbane ind i en ny fase, når der lægges skinner i nogle af byens største vejkryds på strækningen fra Nørregade til Paludan-Müllers Vej.

Første krydsning blev startet op på Randersvej d. 8-10/4 ved Stjernepladsen. I weekenden d. 15-17/4 gælder det krydset Randersvej - Nehrus Allé. Arbejdet forventes at vare ca. en måned.

Herefter skal der lægges skinner i de øvrige vejkryds fra Nørrebrogade til Olof Palmes Allé. Arbejdet i vejkrydsene forventes afsluttet efter sommerferien.

"For at genere trafikken mindst muligt vil meget af letbanens arbejde i de store vejkryds blive udført om natten og i weekenderne. Samtidig er arbejdet planlagt, så der lægges skinner i flere vejkryds i løbet af sommerferien, hvor der er mindre trafik end resten af året", siger Trine Buus Karlsen, anlægschef i Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune har givet dispensation

Aarhus Kommune har givet dispensation til, at der må arbejdes døgnet rundt i vejkrydsene.

"Med dispensationen sørger vi for, at arbejdet kan afsluttes hurtigst muligt til gavn for både naboer og trafikanter. Det kan sammenlignes med at rive et plaster af i en fart for at gøre smerten så kortvarig som muligt", forklarer Trine Buus Karlsen.

I alle kryds lægges der dobbeltspor til letbanen. Letbaneskinnerne støbes ned i beton for at komme i niveau med vejen, så biler og cyklister let og komfortabelt kan krydse sporene.

Arbejdet udføres på samme måde i alle vejkryds: Først sikres vejkrydset med skilte og afspærringer, og derefter graves der ud til et fundament af beton. Efterfølgende lægges der skinner, som faststøbes i endnu et lag beton, inden krydset til sidst asfalteres.

"Mens vi hidtil har kunnet arbejde i det afspærrede letbanespor midt på vejen, bevæger vi os nu ud i krydsene. Det kan ikke undgå at genere trafikanter og naboer. Den gode nyhed er, at vi i forhold til arbejdets kompleksitet bevæger os hurtigt gennem krydsene og dermed forbi naboerne", siger Jørgen Hansen, anlægschef for Aarhus Letbane.

Trafikale ændringer på Stjernepladsen

For trafikanter og beboere nær Stjernepladsen betyder anlægsarbejdet, at al trafik skal afvikles efter princippet 'højre ind, højre ud'.

Det vil fortsat være muligt at komme til butikkerne på Stjernepladsen, men fra Langelandsgade, Funch Thomsens Gade og Randersvej vil det ikke være muligt at dreje til venstre for at krydse Stjernepladsen.

Bilister opfordres til at holde godt øje med trafikskilte og eventuelt overveje alternative ruter, mens anlægsarbejdet står på.

Kørestrøm etableres efter sommerferien

Efter at der er lagt skinner i alle vejkryds, skal der etableres master til kørestrømmen. Det meste af dette arbejde udføres i letbanesporet i løbet af efteråret og vil ikke genere trafikken. Der skal dog også etableres kørestrøm i alle vejkryds. Af hensyn til trafikken vil en del af dette arbejde også blive udført om natten.

Letbanesystemet med master, kørestrøm og signalanlæg ventes at være på plads omkring årsskiftet. Herefter testkøres letbanen frem mod åbningen i maj 2017.
 

I disse vejkryds lægges der skinner:

  • Stjernepladsen (Randersvej - Funch Thomsens Gade)
  • Nehrus Allé - Olof Palmes Allé
  • Nørrebrogade - Knudrisgade
  • Nørrebrogade - Vennelyst Blvd.
  • Olof Palmes Allé - Brendstrupgaardsvej
  • Randersvej - Nehrus Allé
  • Randersvej - Ringgaden
  • Randersvej - Ringvejen
  • Randersvej - Stockholmsgade
  • Randersvej v. Lisbjerg

I disse vejkryds lægges der skinner hen over sommerhalvåret 2016

Rækkefølgen er ikke endeligt fastlagt. Senere følger vejkrydsene på Kystvejsstrækningen samt Nørreport ved Mejlgade.


Randersvej med visualiseret letbane på græstracé
Visualisering: Aarhus Letbane

 
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Anlægschef Jørgen Hansen, mob. 2338 6726

 

Om Aarhus Letbane:

Aarhus Letbane kører i Aarhus og omegn i 2017 og er ét af flere større byudviklingsprojekter, der bidrager til Aarhus' forvandling fra verdens mindste storby til en metropol.

Aarhus Letbane har omfattende betydning for såvel trafikafvikling og byudvikling i hele regionen og har desuden stor bevågenhed såvel lokalt som nationalt, fordi letbanen bliver den første af sin slags i Danmark.

 
/HB, kilde: Aarhus Letbane I/S


 
Relaterede nyheder:

Første betonspor støbes i Aarhus

45 år efter den sidste sporvogn kørte i remisen, anlægges de første skinner til letbanen i det centrale Aarhus. (15.02.16)

Letbanekontrakt med Keolis

Aarhus Letbane Drift I/S har indgået kontrakt med Keolis SA om den fremtidige letbanedrift. (19.08.15)

Aarhus letbanetog vist frem

Designet af Danmarks første letbanetog blev præsenteret for pressen i den Rå hal (15.06.15)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen Øverst til venstre.
   

Letbanesystemet med master, kørestrøm og signalanlæg ventes at være på plads omkring årsskiftet. Herefter testkøres letbanen frem mod åbningen i maj 2017.

/Aarhus Letbane I/S

 
 

Læs mere her:

Naboer til vejarbejde slipper billigt
(Aarhus 11.04.16)
Letbanearbejde forstyrrer nu lyskryds i Aarhus
(Aarhus 08.04.16)
Nu begynder arbejdet i nogle af Aarhus' mest trafikerede kryds
(Aarhus 07.04.16)
Se, hvordan trafikken bliver berørt: Letbanens skinner lægges fra på fredag.
(Aarhus 07.04.16)
 


Stjernepladsen spærret for tværgående trafik. Grafik: Aarhus Letbane. 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold