Letbaner.DK
 
Aalborg fik også NEJ til BRT
Nyhed 00506  


Transportminister Hans Chr. Schmidt (V)

 

Aalborg fik også NEJ til BRT

 
11.12.15 (opdateret)
Transportministeren afviser nu også støttekroner til Aalborgs væsentlig billigere løsning med busser.
En kommentar fra Letbaner.dk

Efter at Aalborg i november endegyldigt blev frataget deres lovede bevilling på 839 mio. kr. til en letbane, forsøgte kommunen at genoptage tidligere undersøgte alternativ med busser i en såkaldt BRT-løsning (Bus Rapid Transit).

Busserne skulle sikres samme fremkommelighed som letbanen på den samme linjeføring.

- Men regeringen sagde først nej til at støtte byggeriet af en letbane i Aalborg. Og siger nu også nej til at støtte en langt billigere løsning - nemlig en busbane.

Sådan tolker folketingsmedlem Rasmus Prehn (S) et svar, han i går fik af transportministeren, skriver DR.dk d. 10.12.15

 
Alle letbaneprojekter bliver ramt

Det er ikke kun Aalborg der er blevet ramt. Selv om de tre andre letbaneprojekter skulle være sikret anlæggelse af 1. etape, så har de alle udvidelsesplaner, der lige nu ikke har de bedste udsigter til statslige støttekroner.

Aarhus er således igang med VVM af 2. etape fra Aarhus Øst til Gjellerup. Odense arbejder også på 2. etape fra Vollsmose til Zoo og i København blev en forundersøgelse af en letbane fra Ring 3 i Gladsaxe langs Frederikssundvej til Nørrebro station frataget bevillingen.

 
Kan kommuner betale selv?

Nogen vil nok tænke, jamen kan Aalborg så ikke bare bygge den halve letbane uden støtte? Det lyder besnærende, men det vil betyde en halvering af byens udbytte af banen og en forringet driftsøkonomi til samme anlægssum for kommunen.

Desuden vil Statens reaktion på dette sandsynligvis være at ophøre med at støtte letbaner.

 
Letbaner i Tyskland ses som vækstfremmere

Den blå regering sætter måske det nu vigende opsving over styr ved at stoppe støtten til kollektiv trafik. I Tyskland er det erkendt, at mere kollektiv trafik øger mobiliteten og styrker arbejdsmarkedet og økonomien generelt.

Ellers havde flere østtyske byer mistet deres sporvogne kort efter murens fald. Men i stedet blev de moderniseret til letbaner på trods af et vigende befolkningstal.

 
Negativ samfundsøkonomi?

Den tyske model står i skærende kontrast til den danske synsvinkel, hvor den samfundsøkonomiske beregningsmodel, der favoriserer biltrafikken, stadig benyttes ukritisk af Transportministeriet. Dette skader udviklingen af bæredygtig kollektiv trafik.

Den samfundsøkonomiske beregningsmodel vægter vejtrafikken højt, da biltrafik er den dominerende transportform. Når letbanen så fratager biltrafikken lidt af vejarealet, bliver resultatet oftest at letbanen vurderes samfundsmæssig urentabel.

 
Positive egenskaber undertrykkes

Letbanens positive egenskaber ved at skabne vækst og miljø bliver undertrykt i en beregningsmodel, der ikke ser på de fordele samfundet får ud af den bæredygtige letbane, der også understøtter mere brug af gang og cykler, samt aflaster vejtrafikken.

Disse fordele bliver overset i transportministeriet. Den nye blå regerings dagsorden om at finansiere skattelettelser spiller desværre nok også ind.

 
Er holdningen til letbaner partibestemt?

Den generelle negative holdning til kollektiv trafik i regeringen må nok alene tilegnes højrefløjen i Folketinget. Ser man på kommuner og regioner er der ikke noget fast partimønster i holdningerne.

Her ved man godt hvad der skal til for at forbedre mobilitet og attraktivitet. Her findes ikke den generelle negative holdning hos de blå partier, der ofte er fortalere for letbaner.

 
Aarhus letbane åbner i 2017

Vi må nok erkende, at udviklingen af mere kollektiv trafik lige nu befinder sig i en bakkedal. Men når først Aarhus letbane om cirka 18 måneder åbner for passagerer, vil de positive effekter ved letbaner blive meget mere synlige og nærværende for politikere og embedsmænd på tinge.

Lad os håbe at Aarhus letbane bliver en succes, så den kan sætte skub i en fortsat positiv udvikling.

/NW /LK

 


Relaterede nyheder:

Aalborg letbane skal tilbage på Finansloven

Staten løber fra klar aftale, skriver to repræsentanter fra egnen i Altinget.dk. De mener, at staten gør forskel på de store byer. (19.10.15)

Bliver Aalborg letbane ofret?

Aalborg kommune blev lovet 830 mio. kr. til letbanen, men det er nu fjernet fra finanslovsudspil. (30.09.15)

Aalborg får statstilskud til letbane

Aalborg får sin letbane. Der er nu afsat penge på finansloven, skriver Nordjyske. (18.11.14)

Aalborg skal have en letbane

Dermed er der nu 4 byer i Danmark, der har valgt letbane fremfor BRT. (23.09.14)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Vi må nok erkende, at udviklingen af mere kollektiv trafik lige nu befinder sig i en bakkedal.

/Letbaner.DK

 


Linjeføring for den nu ønskede BRT-linje i Aalborg, Illustration: Udredningsrapport

 

 
 

Læs mere her:

Det nye +BUS projekt i Aalborg
Aalborg Letbane Foranalyse. Projektet er siden stoppet
Ring 3-letbanen er lige så urentabel som aflyst letbane i Aalborg
(Aalborg 11.12.15)
Regeringen siger nej til busbane
(Aalborg 10.12.15)
Transportminister: Ring 3-letbanen er urentabel, men ikke i fare
(København 10.12.15)
Aalborg Kommune foreslår hurtigbus som letbane-afløser
(Aalborg 02.12.15)
Skrottet busløsning på banen igen
(Aalborg 21.11.15)
Borgmester: Busbane kan afløse letbane
(Aalborg 20.11.15)
Ingen penge til Aalborg Letbane
(Aalborg 20.11.15)
Kastrup-Larsen om finanslov uden letbane: Umanerligt skuffende
(Aalborg 19.11.15)
Statens tilskud på 839 mio til Letbane endegyldigt annulleret
(Aalborg 19.11.15)
S vil finde 839 millioner til letbane i Aalborg
(Aalborg 11.11.15)
S kæmper videre for letbane i Aalborg
(Nordjyll. 10.11.15)
Aalborg fortsætter planlægning af letbane
(Aalborg 27.10.15)
Letbane: Er det forskelsbehandling?
(Aalborg 17.10.15)
Aalborg protesterer over nej til letbane
(Aalborg 13.10.15)
Aalborg Letbane: Staten løber fra klar aftale
(Altinget 09.10.15)
Aalborg Letbane - anmodning om foretræde
(Folketinget 09.10.15)
Aalborg vil have letbane tilbage på sporet
(Aalborg 08.10.15)
Aalborg nægter at opgive letbane
(Aalborg 08.10.15)
Aalborg vil have letbane tilbage på sporet
(Aalborg 07.10.15)
Aalborg kører videre med letbane-plan
(Aalborg 07.10.15)
Behov for ny busplan
(Aalborg 06.10.15)
DF holder døren på klem for Aalborgs letbane til 1,8 milliarder
(Aalborg 01.10.15)
Frustreret over letbane-nej (Aalborg 01.10.15)
Letbane: det mener buspassagererne
(Aalborg 01.10.15)
Regeringen vil sløjfe milliardbeløb til kollektiv trafik
(Altinget 01.10.15)
Letbanedirektør drømmer stadig
(Aalborg 30.09.15)
Minister: Ikke noget forkert i at trække letbane-tilskud
(Aalborg 29.09.15)
Rasmus Prehn: Droppet letbane er dårlig stil
(Aalborg 29.09.15)
Erhvervsliv vil også letbane
(Aalborg 29.09.15)
Aalborg Letbane slettet af Finansloven
(TV2 Nord 29.09.15)
Landets infrastruktur står for skud
(BygTek 29.09.15)
Aalborg Letbane hænger i en tynd tråd
(Nordjyske 29.09.15)
Borgmester om nej til Aalborg-letbane: Jeg er dybt rystet
(DR.dk 29.09.15)
Aalborg Letbane: By, erhverv og universitet protesterer
(TV2 Nord 29.09.15)
Minister: Aalborg Letbane er dårlig samfunds-økonomi
(TV2 Nord 29.09.15)
Finanslov: Tilskud på 830 mio. kr. til Aalborg Letbane fjernes
(Ingeniøren 29.09.15)
Regeringen tilpasser investeringer i kollektiv trafik
(TRM 29.09.15)
Letbanen fremrykker boligrenovering for 400 mio. i Aalborg
(Aalborg 27.08.15)
City: Færre busser giver bedre midtby
(Aalborg 17.08.15)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 21.11.16