Letbaner.DK
 
Aalborg skal have en letbane
Nyhed 00479  

Banegårdspladsen Aalborg
Visualisering af letbane på Banegårdspladsen i Aalborg, Illustration: Henning Larsen Architects

 

Aalborg skal have en letbane

 
23.09.14
Dermed er der nu 4 byer i Danmark, der har valgt letbane fremfor BRT

Den endelige afgørelse blev truffet d. 4. september 2014, da By- og Landskabsudvalget holdt fællesmøde med Sundheds- og Kulturudvalget i Aalborg kommune.

Ganske vist skal den endelige beslutning først afgøres i byrådet, men allerede nu skulle flertallet være i hus. Indtil afgørelsen blev truffet, har politikerne kigget på en BRT-busløsning for at forbedre den kollektive trafik mellem den vestlige og østlige del af Aalborg.

Men i Aalborg løber udviklingen stærkt, bl.a. med udvidelser af Aalborg Universitet og Gigantium, nyt Universitetshospital, Musikkens Hus, Nordkraft, ungdomsboliger i tusindvis og udvikling af flere centrale industriområder. Dertil forventes 5.000 nye boliger, og godt 3.000 nye arbejdspladser.

Derfor mener politikerne, at en letbane er en bedre løsning end en BRT-busløsning, fordi der kan transporteres langt flere med letbanen, og fordi det er en langsigtet og permanent løsning. Alene det nye supersygehus vil få ca. 5.000 medarbejdere. Aalborgs fysiske vision for byens udvikling peger på op imod 25.000 flere indbyggere i 2025.

Grønlands Torv Aalborg
Visualisering af letbane ved Grønlands Torv i Aalborg, Illustration: Henning Larsen Architects

 

En letbane giver pengene 13 gange tilbage

Alle byer, der planlægger letbaner i Danmark, har med stor interesse studeret Skandinaviens nyeste letbane "Bybanen" i Bergen. Investeringerne i form af byudviklingen langs Bybanen har givet pengene 13 gange igen. Passagertilstrømningen er så stor, at man er i gang med at forlænge vognene, og nye vogne er allerede bestilt.

Netop disse erfaringer har haft stor betydning for, at man har valgt letbaneløsningen i Aalborg. Med denne moderne bytrafikform forventes det samlede antal rejsende i den kollektive trafik at blive i størrelsesordenen 109.000 pr. døgn. I dag er tallet ca. 52.000 pr. døgn.

De mange nye rejsende vil være at finde blandt tidligere bilister, der nu får et attraktivt alternativ. Denne overflytning fra bil til letbane forventes at give 600.000 færre bilture i Aalborg om året. Det vil samtidig gavne mobiliteten, og luftforureningen vil blive markant mindre.

Kollektiv skinnetrafik binder byer og regioner sammen

Regeringen har med Togfonden.DK besluttet at reservere 27,5 mia.kr. til etablering af en hurtigere og mere miljøvenlig jernbane. Der er tale om et historisk løft af jernbanen, som medfører en langt større synergi mellem Aalborg, Aarhus, Odense og København.

Netop disse fire byer har vedtaget at etablere letbaner. Aarhus i 2017, Odense og Ring 3 i København i 2020, og nu også Aalborg, der ligeledes planlægger ibrugtagningen i 2020.

Økonomi

Letbanen, der bliver 12 km lang med 24 standsningssteder, vil koste 2,4 mia.kr. Det er en forudsætning for realiseringen af projektet, at staten betaler 47 procent af udgiften på lige fod med, hvad der er givet i støtte til Odense letbane.

Letbaner.DK ønsker Aalborg velkommen i rækken af kommende letbanebyer i Danmark.

/ME


Relaterede nyheder:

Uddannelsesbyen planlægger letbane

Nordjyllands Trafikselskab og Aalborg Kommune fremlægger letbaneplaner i kommuneblad. (16.03.11)

Letbaner i Aalborg foreslået

S-vælgerforening vil have indført letbaner på skinner i Aalborg, skriver Nordjyske. (11.06.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen Øverst til venstre.
   

Citat: Derfor mener politikerne, at en letbane er en bedre løsning end en BRT-busløsning.

 
 

Læs mere her:

AALBORG FÅR EN LETBANE ...
(TVNord 13.11.14)
Nu får Aalborg også statstilskud til en letbane
(TRM.dk 13.11.14)
Penge til letbane i Aalborg
(takeoff 13.11.14)
830 millioner til at bygge letbane
(Aalborg 13.11.14)
Brugerne: Ja til letbane i Aalborg
(Nordjyske 10.09.14)
Borgere er glade for Aalborg letbane
(TV2 Nord 09.09.14)
Enlig stemme imod Aalborg letbane
(TV2 Nord 09.09.14)
Byråd vil have sporvogne i Aalborg
(Nordjyske 08.09.14)
Letbane på vej i Aalborg
(Aalborg 05.09.14)
Afstemning: Er en letbane en god ide?
(Aalborg 05.09.14)
Beslutningen er truffet: Aalborg skal have en letbane
(DR NJyll. 04.09.14)
Udredningsrapport
Alternativ server
(Aalborg letbane 08.09.14)
Aalborg letbane
 
 


Linjeføring af første letbane i Aalborg, Illustration: Udredningsrapport

  
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Links opdateret 14.11.14