Letbaner.DK
 
Letbanen langs Ring 3 er fremsat
Nyhed 00463  

Visualisering af Ring 3 letbanen
Visualisering af Ring 3 letbanen foran Herlev Hospital
Foto: Torben Eskerød. Visualisering udført af Cenario v/Lars Hifling.

 

Letbanen langs Ring 3 er fremsat i Folketinget

 
19.11.13
Lovforslag om en Letbane langs Ring 3 er fremsat af transportministeren d. 13/11 og kommer til 1. behandling i Folketinget d. 21/11

I sommers d. 20.06.13 blev aftalen om den nye letbane på Ring 3 underskrevet af de 13 ejere: Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Høje-Taastrup, Hvidovre, Vallensbæk og Ishøj kommuner samt Region Hovedstaden og Staten.

Dermed faldt finansieringsfordelingen på plads for hovedstadens første letbane mellem Lundtofte og Ishøj. Staten betaler 40%, Region Hovedstaden 26% og de 11 omegnskommuner betaler 34%.

Det er en principaftale om anlægget og driften af letbanen, men den endelige beslutning om at anlægge letbanen træffes først, når resultatet af udbuddene af anlægsopgaverne foreligger.

Parterne stifter interessentskabet "Ring 3 letbanen I/S", der skal gennemføre projektet. Dette selskab vil i praksis indgå en aftale med metroselskabet om at stå for administration, projekterings- og udbudsopgaver samt styring af kontrakterne om anlæg, drift og vedligeholdelse.

Lovforslaget om letbanen langs Ring 3 blev fremsat af transportministeren d. 13.11.13 og kommer til 1. behandling d. 21.11.13. I 2020 forventes letbanen at begynde driften og samtidig vil staten træde ud af bestyrelsen. Således får kommuner og region alene ansvaret for drift og vedligehold.

Faktaboks:

Nøgletal for Ring 3 letbanen:

  • Anlægssum: 3,9 mia.kr.
  • Længde: 27 km.
  • Antal stationer: 27
  • 43.000 daglige passagerer
  • 7.000 flere kollektive passagerer
  • Kører hvert 5. minut i dagtimerne

Vigtige forbindelser:

  • 6 S-togsstationer
  • 2 regionshospitaler
  • DTU (Danmarks Tekniske Universitet)

Læs mere i "Udredning om Letbane på Ring 3", øverst til højre under "Læs mere her".

 

Den kommende letbane sætter gang i byudviklingen

Sideløbende med letbaneplanerne er der udarbejdet en byvision for Ringbyen langs Ring 3. Det er 10 kommuner langs Ring 3, Naturstyrelsen, Miljøcenter Roskilde og Region Hovedstaden, som siden 2008 har samarbejdet om at formulere en fremtidsvision for Ringbyen. Den er nu blevet færdig.

I Lyngby Kommune har det bl.a. resulteret i, at Real Danica Pension nu vil bygge et helt nyt bolig- og erhvervskvarter i centrum af Lyngby - Kanalvejskvarteret - i tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) til en samlet investering på 1,2 mia.kr.

Der kommer 300-400 boliger. Halvdelen som studieboliger og den anden halvdel bliver boliger i familiestørrelse beregnet til forskere og undervisere.

En anden stor del af projektet bliver 900 arbejdspladser til IT-giganten Microsoft, som samler sine danske enheder, der nu ligger i Vedbæk og Nordhavn. Dertil kommer opførelse af supermarked, fitnesscenter og caféer, foruden små specialbutikker.

Det er letbaneplanerne, der for alvor har sat gang i projektet om Kanalvejskvarteret. Real Danica vil sammen med tegnestuen Henning Larsen genetablere dele af kanalen, så det nye kvarter ikke alene får grønne, men også "blå" omgivelser.

I Gladsaxe Kommune er der gode transportmuligheder, hurtig sagsbehandling og plads til byudvikling. Det gør kommunen til en af Danmarks mest eftertragtede erhvervskommuner. Det viser sig i form af nybyggerier, høj tilfredshed blandt virksomhederne og et stadigt stigende antal arbejdspladser.

Gladsaxe kommune er allerede i gang med at virkeliggøre visionerne om at omdanne Gladsaxes Erhvervskvarter til en attraktiv, bæredygtig og innovativ erhvervsby omkring letbanestationerne Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej. Et resultat heraf er, at kommunen allerede har fået 2.000 nye arbejdspladser i løbet af de seneste to år.

Dertil kommer de mange andre initiativer fra kommunerne på Vestegnen som f.eks.:

Herlev Kommune vil etablere erhvervsgrunde, forny butikscenter og Herlev Hospital udbygges

Rødovre Kommune vil styrke vækstbetingelser i Islev (måtte kæmpe for et standsningssted)

Albertslund Kommune vil udvikle Hersted Industripark

Glostrup Kommune vil styrke stationsområdet, udbygge Glostrup Hospital og udbygge Ejby Erhvervsgrunde.

Vallensbæk Kommune vil udbygge Vallensbæk Stationstorv samt Delta Park

Ishøj Kommune vil styrke uddannelses- og erhvervsområderne

Brøndby Kommune vil udbygge erhvervsområderne ved Kirkebjerg og Ragnesminde
 

To store hospitaler bliver banebetjent

De to hospitaler i Herlev og Glostrup vil samtidig få løst deres store parkeringsproblemer for medarbejderne, patienterne og deres pårørende. Også mange ambulante patienter vil kunne bruge letbanen, der får forbindelse til 6 S-togsstationer.

Med den kommende letbane vil mobiliteten altså øges for alle, såvel for beboere som for de mange nuværende og nye arbejdspladser langs hele Ring 3.

Læs mere om Ringby Letbanesamarbejdet: Ringbyen - en bæredygtig by

/ME
 

Fæstningskanalen
Historisk anlagdes en kanal i 1890-erne fra Lyngby sø og frem til Ermelunden som en vigtig del af Nordfronten i Københavns Landbefæstning.
I tilfælde af et angreb kunne den oversvømme store arealer med vand fra Furesøen og dermed forsinke fjendens fremrykning, men kanalen kom aldrig i brug. Vestvolden og Nordfronten blev nedlagt som militære anlæg i 1920.

 
Relaterede nyheder:

Endelig aftale om Ring 3

Torsdag den 20/6 underskrev transportminister, regionsformand og 11 borgmestre aftalen om Ring 3.
(Traffic News 23.06.13)

LOOP City i Gladsaxe

På Gladsaxedagen lørdag d. 20/8 kan man få et virtuelt indblik i den kommende letbane langs Ring 3. (11.08.11)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Lovforslag om en Letbane langs Ring 3 er fremsat af transportministeren d. 13.11.13 og er vedtaget endeligt d. 06.02.14.

 
 

Læs mere her:

Letbane på Ring 3
(Facebook)
Forslag til lov om letbane på Ring 3 er vedtaget
(ft.dk - 06.02.14)
Loven om Ring 3 letbanen er fremsat
(FT.dk 13.11.13)
Bestyrelse for letbane i Ring 3
(TRM.dk 25.09.13)
Ringbyen - en bæredygtig by
(Ringtre.dk)
Letbaner i Danmark
(Berlingske 05.09.13)
Rapporten "Udredning om Letbane på Ring 3" (RegionH 2013)
Resume rapporten
(RegionH 2013)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret d. 06.02.14