Letbaner.DK
 
Letbaner i København og Århus
Nyhed 00321  

Christiansborg
Christiansborg

 

Letbaner i København og Århus

 
02.12.08
Gennembrud i Danmark. Politisk åbning for stats- tilskud til sporveje, skriver netportalen Lätta spår.

Mens vi venter på regeringens trafikinvesteringsplan, har SF foreslået, at der udover en letbane langs Ring 3 også skal køre moderne sporvogne mellem Herlev og Sundby, samt til Rødovre, Hvidovre, Nordhavn og Holmen til en anslået pris på 15 mia.kr.

Statstilskud skal bane vejen for letbaner

"SF foreslår i et nyt letbaneudspil, at der afsættes en pulje på 250 mio. kr. årligt, der kan anvendes som et statsligt finansieringstilskud", skriver Berlingske Tidende d. 27.11.08.

Allerede nu tegner der sig et stort flertal i Folketinget for at etablere letbaner i tætbefolkede områder som Storkøbenhavn og Århus for at styrke den kollektive trafiks markedsandel. Det er et af målene i regeringens langsigtede trafikinvesteringsplan for næste årti.

Letbaner har længe stået højt på ønskelisten i 11 kommuner langs Ring 3 i Storkøbenhavn samt i Århus. Projekterne er indtil nu strandede på, at udgifterne på 2-4 mia. kr. pr. letbane er for stor en økonomiske mundfuld for regioner og kommuner. Men nu er V, K, S og SF for, at staten skal give en form for tilskud som starthjælp til de moderne sporvogne, der kører i eget trace.

Bredt forlig om OPP-løsninger

Partierne er indstillede på at drøfte de såkaldte offentlig-private partnerskabsmodeller (OPP), hvor private investorer bygger, driver og vedligeholder letbanen i en årrække mod at opnå et rimeligt afkast. De borgerlige partier peger på, at letbaner også er oplagte med OPP-investering i stor skala.

Berlingske Tidende skriver: "Tog og busser står til at få en ny fætter inden 2020. Et stort flertal på Christiansborg går ind for at etablere letbaner i tætbefolkede områder som Storkøbenhavn og Århus for at styrke den kollektive trafiks markedsandel".

Kristian Phil Lorentzen (V) udtaler endvidere til avisen: "Det vil være meget interessant at få belyst potentialet i, at investorer som ATP kommer ind over letbaneprojekter med en vis ejerandel. Derfor skal vi være åbne over for forskellige finansieringsmodeller".

Der er dermed lagt op til et bredt forlig om landets første letbaner, fordi hverken S eller SF har ideologiske skrupler overfor OPP-løsninger.

Gennembrud i Danmark

"Genombrott i Danmark - politisk öppning för statsbidrag till spårväg", skriver netportalen "Lätta spår", som udsendes af Trivector Traffic i Lund, med et link til Berlingske Tidendes artikel. Det betyder, at sporvejsplanerne København følges med stor interesse i Skåne.

Socialdemokraterne og Miljöpartiet i Riksdagen i Sverige har netop præsenteret et forslag om øgede satsninger for udbygning af sportrafikken. Det indebærer også, at Staten i højere grad skal bidrage med flere resurser til den lokale kollektivtrafiks infrastruktur, bl.a. i form af sporveje.

"Klimakrisen ar vår tids största politiska utmaning. Vi behøver snabba viktiga vägval som leder oss bort från oljeberoendet till ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Trafikpolitiken speler en central roll i omställningen. Det är politikens ansvar att ge människor möjligheter att leva i klimasmart," udtaler politikere fra de to partier til Lätta spår.

Som afslutning skriver Lätta spår: "Vem bliver först med nästa generations spårvägar - Sverige eller Danmark?

/ME


Relaterede nyheder:

Trafikinvesteringsplan lækket

Samtidig med udsættelsen af regeringens store trafik investeringsplan, er dens hovedpunkter blevet lækket. (18.10.08)

Ny Trafikplan præsenteret

Letbaner.DK har udsendt nyt prospekt om Trafikplan København til politikerne.
(16.01.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

SF: Statstilskud
skal bane vejen for letbaner
.

Berlingske 27.11.08
Genombrott i Danmark politisk öppning för stats- bidrag till spårväg.
Lätte Spår 27.11.08


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold