Letbaner.DK
 
Letbanevogne
Forside > Hvad er letbaner > Letbanevogne  

Montpellier, Frankrig
Farverige vogne fra Alstom i Montpellier, Frankrig

Letbanevogne

Letbanevogne produceres i dag som hyldevare hos alle de store togproducenter. De laver hver 2-3 standardvogne som kan forsynes med individuel front efter købernes ønsker. Alle typer er som standard udrustet til banekørsel samt til gadekørsel som en sporvogn.

Letbanevogne har en for skinnekøretøjer høj bremseevne (3 m/sek.2), samt en høj accelerationsevne (eldrevet: ca. 3 m/sek.2). Vognkassen har stødabsorberende zoner som moderne busser, samt spejle, lys og lydsignaler for at opfylde krav til vejtrafik.

Tram-Trains

Der produceres specielle vogne udrustet til kørsel sammen med tog. Disse såkaldte Tram-trains eller Duo-sporvogne skal yderligere udrustes med togkontrol, togradio, større hjul samt transformer til togstrøm eller dieselmotor.

Kapacitet

Letbanevogne leveres i længder op til 53 meter ledvogne (Combino i Budapest), med en varierende passagerkapacitet på 150-350 passagerer. Ligesom med tog kan der kobles flere vognsæt sammen.

En passende størrelse vogn til en by som København kan befordre 250 passagerer (100 siddepladser, 150 ståpladser) og er ca. 42 m lang. De førerbetjente vogne kan køre tæt på hinanden med intervaller helt ned til 50 sekunder, hvilket praktiseres i bl.s. Zürich og Karlsruhe. Det giver en høj passagerkapacitet, der svarer til bilkapaciteten på en 6-sporet motorvej.

Med de længste vogne på 53 meter (Budapest) kan opnåes en maksimalkapacitet på op til 24.500 passagerer i timen. En sådan letbanevogn er længere end Københavns metrotog.

Vognbredde

Letbanevogne har en bredde på 2,3 - 2,65 m. Nye systemer bygges normalt brede, idet den nødvenlige plads skaffes for at fremtidssikre systemet.

Ved en vognbredde på 2,65 m er pladsbehovet for to letbanespor i tætbyen kun 6 meter (20-40 km/t). Skal der køres hurtigere (50-60 km/t), eller skal busserne køre med skal bredden op på 7-8 meter. Ved højere hastigheder skal banen indhegnes.

Gulvhøjde

Der findes både lavgulvsvogne og højgulvsvogne. Niveaufri ind- og udstigning sikres med tilpassede perronkanter.

Højgulvsvogne (gulv 50-80 cm over vej) kræver høje banelignende perronkanter, for at undgå trin op. Disse giver mulighed for samkørsel med metrosystemer.

Lavgulvsvogne (gulv 20-30 cm over vej) indpasses bedre i gadebilledet, da standsningssteder kan udformes og anvendes som busstoppesteder. Fodgængere kan passere sporene imellem perronerne hvis oversigts-forholdene tillader det.

En- eller to-retningsvogne

En-retningsvogne har kun et førerrum og døre i en side. De er billigst, men kræver udstigning i samme side alle steder samt vendesløjfer på endestationen.

To-retningsvogne har førerrum i begge ender samt døre i begge sider som tog. Vogne kan umiddelbart vendes og køre tilbage ved endestation samt hvis vognen møder en forhindring, f.eks. ved sporarbejde. Standsningsstederne kan frit anlægges som sideperroner og ø-perroner.

Miljø

Letbanevogne og deres teknologi er blevet videreudviklet i den periode, hvor vi ikke har haft sporvogne i Danmark. De er gadens lydløse medtrafikant, der ikke belaster med hverken støj eller røg. Desuden er dens kørsel forudsigelig.

Letbanevogne er normalt drevet elektrisk, hvilket skåner omgivelserne for forurening. Energiforbruget på skinner er lavere end for busser på dæk. Bremseenergien genanvendes som på eltog, ved at blive sendt tilbage til køreledningen og de andre vogne, hvorved cirka 15% af strømmen regerenereres. Klimaet i vognene er rent og fri for både motorlugt og vibrationer, og der er normalt klimaanlæg.

Letbaner bidrager positivt til CO2-regnestykket på grund af deres energiøkonomi og deres evne til at flytte bilister over til den kollektive trafik. Desuden erstatter én letbanevogn ca. 12 nye busser i indkøb.


Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Trafikplan København Læs bl.a. Trafikplan København her
     

og andre publikationer

 


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 17.06.07