Letbaner.DK
 
Letbane Økonomi
Forside > Hvad er letbaner > Økonomi  

Letbane Økonomi og erfaringer

Anlægs- og driftsøkonomiske forhold ved letbaner ud fra erfaringer i udlandet.

Investering i letbaner i forhold metro giver:
· 5 gange længere bane
· 9 gange flere stationer
· 2½ gange højere passagertal
· 3 gange bedre driftsøkonomi
· Mindst halvering af byggeperiode
Investeringsudbytte ved letbaner i forhold til metroer.
Kilde: Planredegørelsen, Københavns Kommune, 2005.

Letbaners økonomi

Letbaner er den mest økonomiske form for kollektiv skinnetrafik - både hvad angår vogne, sporanlæg, projektering, anlæg og drift. Alligevel er transportudbyttet stort i forhold til investeringen og stort set identisk med den københavnske metro.

Letbaners gennemsnitlige rejsehastighed er dog lavere end metroens, men til gengæld kommer de rejsende tættere til deres mål.
Dette forhold opvejer ulempen ved den lavere hastighed på de korte rejser, dvs. rejser op til 6 km.

Letbaner kan bygges i etaper. Hver etape kan være det endelige, - eller kan fortsættes uden fordyrende startomkostninger

Letbaner anbefales ilængder på op til ca, 30 kilometer, hvor anlægget stadig vil være driftsmæssigt og økonomisk forsvarligt frem for egentlig togdrift. Det skyldes at kun få kører med langt, idet letbanen primære opgave er lokaltrafik imellem boligområder, bycentre, arbejdspladser, parkeringsanlæg og skiftesteder.

Udbytteforskelle

Herunder vises forskellen på udbyttet af f.eks. 1 mia.kr. investeret i metro hhv. letbaner i gadeplan.

 

 

 


Udbytteforhold imellem metro og letbaner. Letbaner er sat til index 100.
Kilde: Planredegørelsen, Københavns Kommune, 2005.

Anlægsprisen

Man får meget for pengene med letbaner, som erfaringsmæssigt koster mellem 100-200 mio. kr/km. Bygning af letbaner medfører oftest samtidig byrumsfornyelser, der giver øget livskvalitet med mindre støj og forurening i gaden. I enkelte tilfælde vælges det at renovere gaderummet meget og andre steder slet ikke, hvilket påvirker prisen meget.

Paris nye gade-sporvej T3 var særlig dyr (300 mio. kr/km.). Det skyldtes ekstra store omkostninger til udvidelse af vejbredden med cykelstier og opstilling af skulpturer. Disse priser skal ses i forhold til metroens 1 milliard kr/km.

Fakta om priser og byggeperiode

· En letbane koster mellem 150-250 mio. kr/km.
· En tunnelmetro koster mindst 1 mia. kr/km.
· En typisk letbane kan realiseres på 3-4 år
· En typisk metro kan realiseres på 10-12 år

 
Hvilke erfaringer findes der?

Nye letbaner i udlandet øger markedsandelen af den kollektive trafik, og er dermed den direkte årsag til mindre forurening i byerne.

Ved åbningen af Tvärbanan i Stockholm år 2000, forventedes 20.000 daglige passagerer efter 10 år.
Efter kun 2 år var passagertallet 28.000 dagligt.

Siden indførelse af letbaner i Lyon, der er på størrelse med København, er den kollektive trafik steget med 25 pct. på fem år. Lyon har i forvejen fire metrolinier.

I byen Montpellier, der er på størrelse med Århus, er antallet af kollektivt rejsende steget med 80 pct. efter indførelse af letbaner i 2001.

Mange byer i Frankrig har fravalgt at bygge nye minimetrosystemer (VAL) til fordel for letbaner. De er hurtigere og billigere at bygge og kan dermed mere effektivt løse de stigende trafikproblemer.
 

Facts om - Anlægsøkonomi

- Den samlede anlægspris kan holdes på et meget lavere niveau end tunnelbaner.

- Anlægstiden er kort. Typisk 3-4 år for projektering og udførelse, eller en trediedel af byggetiden for tunnelbaner.

- Letbaner er oftest anledning til gaderenovering der økonomisk kan deles med vejmyndigheder.

- Hvert etape kan være den endelige - eller kan udbygges

- Forlængelser kan ske uden dyre startomkostninger

- Der kan spares på dyre jernbaneanlæg som broer

Facts om - Driftsøkonomi

- Driftsomkostninger er lavere end for både metro og busdrift (beregninger fra Midttrafik)

- En letbane har 30-36% hurtigere køretid end busser idag

- En letbanevogn kan erstatte 10-12 busser i anskaffelse

Facts om - Vedligeholdelse

- Let sporvedligeholdelse idet sporene er tilgængelige fra vej

- Sporarbejde eller ombygninger standser normalt ikke driften, der kan afvikles på midlertidigt enkeltspor

Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

 

 


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 16.07.17