Letbaner.DK
 
Hvorfor letbaner
Forside > Hvad er letbaner > Hvorfor letbaner  

Let tilgængelig lavtgulvssporvogn i Erfurt. 
Foto: Helge Bay.
Let tilgængelig lavtgulvssporvogn
i Erfurt. Foto: Helge Bay.

Hvorfor letbaner i Danmark

Med en let tilgængelig letbane i gadeplan, kommer du tættere på dit rejsemål. Letbanen kan nåes problemfrit direkte fra gaden - også af blinde, gangbesværede, rullestolsbrugere og barnevogne, der ikke længere er afhængige af trapper, elevatorer eller stejle ramper.

Letbaner kan indpasses mere fleksibelt i byens eksisterende infrastruktur end anlæg af jernbane og metro. Letbaner kører på sit eget areal i midten af vejen på ca. 90% af strækningen. Her kan de overhale bilkøerne og er derfor gode til at tiltrække bilister og aflaste indfaldsveje.

Højt transportudbytte

Transportudbyttet er meget stort i forhold til investeringen. Letbaner koster kun 1/5 af en tunnelmetro. Alligevel kan de befordre hvad der svarer til en 6-sporet motorvej, så letbaner har stort set samme kapacitet som Københavns metro.

Letbaner kan på få år bygges ind og ud af byen, og vil hurtigt aflaste de hårdt trængte indfaldsveje.
Desuden vil de fredeliggøre bycentret omkring linien.

Miljøudbyttet er stort fordi en elektrisk letbanevogn kan fjerne 2-3 busser på gaden og dermed deres støj og røg. Desuden erstatter en letbanevogn 10-12 dieselbusser i indkøb. (Læs mere under Miljø)

Udenlandske erfaringer

Letbaner er i øjeblikket det kollektive bytrafiksystem, som tiltrækker flest bilejere. Erfaringer fra udlandet viser, at biltrafikken i kvarterer med nye letbaner falder med cirka 20% (Lyon, Strasbourg).

En trafikal tommelfingerregel siger desuden, at 10% færre biler vil reducere kødannelser med 50%.

Disse to forhold betyder, at letbaner giver en markant forbedring af fremkommeligheden på de eksisterende veje, hvilket også er konstateret i f.eks. Lyon og Strasbourg.

Letbaner kan løse trafikproblemer på få år

Fra beslutningen er taget kan en letbane bygges på 4-5 år. Den senest åbnede letbane i Paris T3, der er 8 km lang, blev projekteret og bygget på 3 år, hvoraf selve byggeprocessen kun tog 13 måneder.

Byggefasen forløber som en gaderenovering. Arbejdet giver ikke de overraskelser, som tunnelarbejde ofte gør.

Er pendlerne klar til at bruge letbaner?

En Megafonundersøgelse afslørede i december 2003, at 70% af beboerne langs Ring 3 er positive overfor letbanen og vil benytte den.

En uformel afstemning på Københavns trafikradio (P4) d. 23.05.07 viste, at ca. 90% af flere hundrede lyttende trafikanter stemte for indførelse af moderne sporvogne.

Et behageligt transportmiddel

Pendlere i udlandet oplever letbaner som et attraktivt og let tilgængeligt alternativ, som man kan gå direkte ind i fra gaden uden trin.

Kørslen er kvik, men samtidig rolig og komfortabel.
Der er et godt udsyn og man kommer 30-40% hurtigere frem end bussen - uden at overskride hastighedsgrænsen.

Udbredelse

Over hele Europa og i USA har moderne sporveje fået et comeback af dimensioner. En udvikling der af nogen betegnes som en revolution for den kollektive bytrafik.

I gennemsnit åbnes der hver måned en ny letbane i verden. Globalt findes der letbaner i ca. 500 byer.

De fleste byer i Europa, der er på størrelse med København, har allerede letbaner der har afløst buslinier og supplerer tog- og metrosystemer.

I Sverige havde Tvärbanan i Stockholm forventet 20.000 passagerer pr. døgn efter ti år, men allerede året efter opstarten i år 2000 var der 28.000 rejsende.

Tyskland har bevaret størstedelen af deres sporvejs-systemer og har moderniseret dem. Her findes 57 byer med moderne sporvogne, og deres popularitet øges på grund af den stadige udbygning og modernisering, kombineret med meget favorable måneds- og årskortpriser.

Frankrig havde ligesom Danmark nedlagt deres tidligere sporvejssystemer, men i dag drives der nye letbaneanlæg i 13 byer og flere er på vej.
Siden indførelse af letbaner i Lyon i 2001, er den kollektive trafik steget med 25 pct. i byen, der i forvejen havde fire metrolinier.
I byen Montpellier, der er på størrelse med Århus, er antallet af kollektivt rejsende steget med 80 pct. på fem år efter indførelse af letbaner.

I UK findes 5 nye letbaner. Edinburgh har netop beslutte at starte anlæggelse af den første letbane og i London centrum arbejdes der på at etablere en central letbane i gaden: Cross-Riverline.

I USA findes der letbaner i 25 byer bl.a. i Los Angeles og San Fransisco. De udbygges og der kommer stadig flere til.

/HB


Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

 

 


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 15.08.07